Bình Phước: Bổ nhiệm 2 Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Quyết định số 1243, 1244 ngày 29/1/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Chung – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Minh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 1/2/2019 và triển khai Quy chế làm việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Quy định về thẩm quyền ký văn bản của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Tuyết Minh chúc mừng các đồng chí đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ kiêm nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đây là việc làm mới trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Trần Tuyết Minh yêu cầu các Phó trưởng Ban kiêm nhiệm tham gia trực tiếp, thực chất vào công việc của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong vai trò là một thành viên lãnh đạo Ban; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Việc bổ nhiệm 2 đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm thực hiện theo đúng tinh thần và lộ trình Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước hiện có 1 Phó trưởng Ban chuyên trách, 2 Phó trưởng Ban kiêm nhiệm. Dự kiến trong tháng 4/2019, sẽ bổ sung thêm 1 đồng chí Phó trưởng Ban kiêm nhiệm là Giám đốc cơ quan Đài Phát thanh, Truyền hình và Báo Bình Phước sau khi 2 cơ quan Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước và Báo Bình Phước hợp nhất. 

 

Lâm Hùng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất