Bình Thuận: Ngành Tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị

Theo đồng chí Huỳnh Thái Dương, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay, Tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc triển khai Chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham gia học tập, quán triệt với thái độ nghiêm túc, chất lượng được nâng lên, số lượng đảm bảo. 

Ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên tại địa phương, đơn vị mình. Đồng thời, tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập Chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu cấp ủy ban hành và trực tiếp ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện.

Tuyên giáo các cấp đã tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; nhất là tập trung quán triệt, chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh - chính trị, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, theo dõi sự kiện chính trị; tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội, Internet; nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định an ninh - chính trị, trật tự trên địa bàn.

Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh và các địa phương về những vấn đề dư luận quan tâm cũng như định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới; đặc biệt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin thời sự quý I/2019 về “Tổng quan tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta năm 2018, dự báo tình hình và phương hướng công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2019; kết quả cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27, 28/02/2019”. Củng cố, bổ sung báo cáo viên cấp tỉnh và chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc củng cố, bổ sung báo cáo viên cùng cấp... 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan như:  chế độ cho đội ngũ báo cáo viên hiện nay cần nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay; cần quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố theo hướng trung tâm chỉ có 1 đơn vị chủ quản để công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thống nhất (từ việc chi trả chế độ phụ cấp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên đến thể thức văn bản, con dấu); có hướng dẫn cụ thể về chế độ chi các khoản đào tạo theo Thông tư 36 ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính; xem xét chế độ của viên chức Trung tâm không trực tiếp giảng dạy được hưởng phụ cấp công vụ (25%) hoặc phụ cấp cán bộ, công chức khối Đảng (30%); có Hướng dẫn việc thực hiện phụ cấp ưu đãi và quy định số giờ dạy chuẩn đối với trường hợp Giám Đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đồng thời là Trưởng Ban Tuyên giáo; có chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ sau đại học đối với cán bộ Ban Tuyên giáo và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ... 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Trung Phước, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu và sẽ lưu ý trong quá trình triển khai hoạt động sắp đến; những kiến nghị về công tác hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; định hướng thông tin, tuyên truyền... thuộc trách nhiệm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp nhận và điều chỉnh trong thời gian tới; về chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, biên chế... đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình tham mưu và báo cáo trực tiếp với Thường trực Cấp ủy, UBND cùng cấp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. 

Định hướng công tác trong thời tới, đồng chí Hồ Trung Phước nhấn mạnh một số vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm đó là: Các cấp Tuyên giáo trong tỉnh cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2019, tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tạo không khí phấn khởi trong toàn Ðảng bộ, toàn dân, toàn quân, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo; đặc biệt, công tác tuyên giáo phải chú trọng đúng mức hơn nữa trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn, vô hiệu hóa những thông tin xấu độc trên Internet, không gian mạng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Coi trọng công tác dự báo, đấu tranh chống âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

Tô Thành Long
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất