Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền viên ở đảng bộ huyện Vĩnh Bảo
Hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2021

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt đã đạt được nhiều kết quả rõ rệt.  Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân có nhiều đổi mới, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ công tác với khối lượng lớn công việc, chất lượng được nâng lên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, phấn khởi, tin tưởng, ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

 

Một hội nghị báo cáo viên cơ sở

Một hội nghị báo cáo viên cơ sở

 

Có những kết quả tích cực trên cần phải ghi nhận vai trò của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Công tác tuyên truyền miệng được chú trọng triển khai theo hướng tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức nhằm tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đưa thông tin về với cơ sở; tạo sự thống nhất, đồng thuận về dư luận trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu kiện toàn báo cáo viên Huyện ủy gồm 16 đồng chí gồm: các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng (phó) một số ban ngành của huyện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cán bộ chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) huyện gồm 20 đồng chí gồm đại diện một số ngành giáo dục đào tạo; lao động, thương binh và xã hội, quân sự, công an, chủ tịch hội cựu chiến binh một số xã, thị trấn. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chỉ đạo, hướng dẫn 30 xã và thị trấn thành lập ban tuyên giáo đảng ủy làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của địa phương với 187 thành viên, gồm các đồng chí làm công tác đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân, trưởng đài truyền thanh và một số cán bộ, đảng viên cơ sở có năng lực trình độ.

Đặc biệt ở một số chi bộ thôn xóm, khu dân cư như chi bộ Quốc Tuấn (Đảng bộ xã Cổ Am), Chi bộ Hợp Thành (Đảng bộ xã Cao Minh), Chi bộ 6 (Đảng bộ xã Hòa Bình), Chi bộ Khu phố 1-5 (Đảng bộ Thị trấn), Chi bộ Hà Phương 2 (Đảng bộ xã Thắng Thủy)… đã thành lập tổ tuyên giáo. Tất cả là những lực lượng vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vừa chủ động nắm bắt và phản ánh thông tin, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn từ cơ sở.

Lực lượng tham gia đội ngũ tuyên truyền miệng được lựa chọn là những đồng chí đảm bảo các yếu tố về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực. Đối với đội ngũ báo cáo viên huyện ủy: 100% có trình độ Cao cấp chính trị và chuyên môn đại học, sau đại học. Đối với đội ngũ cộng tác viên DLXH huyện: 100% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên (8/20 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị). Đối với đội ngũ cán bộ ban tuyên giáo Đảng ủy cơ sở 100% có trình độ lý luận chính trị trung cấp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên. Một số địa phương bố trí những người có uy tín trong cộng đồng, các cán bộ, giáo viên đã về hưu, cựu chiến binh, những người có năng lực, kinh nghiệm và tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động ở địa phương, đồng thời có khả năng tuyên truyền miệng, nhạy bén với thực tiễn.

Một số địa phương đã kết hợp xây dựng lực lượng từ những cốt cán tôn giáo, dân vận cơ sở đã được thành lập trước đó, tạo sự phối hợp, thống nhất đầu mối chỉ đạo, tăng cường bám thôn, làng, khu phố, khu dân cư triển khai hoạt động tuyên truyền. Các báo cáo viên, đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở đều chấp hành nghiêm túc sự phân công thực hiện nhiệm vụ quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuân thủ và chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn của Đảng, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước. 

Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được chú trọng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy định kỳ tổ chức hội nghị báo cáo viên cơ sở nhằm cung cấp các thông tin chính thống, định hướng công tác tuyên truyền trong toàn Đảng bộ, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, trong đó tập trung thông tin về các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân ở cơ sở; tuyên truyền về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, các chủ trương, chính sách lớn, giải pháp phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; một số giải pháp phòng chống dịch bệnh... Nhiều ban tuyên giáo đảng ủy cơ sở đã tham mưu cho đảng ủy tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự, mời báo cáo viên cấp trên về dự và trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến các vấn đề mà dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Trong sinh hoạt chi bộ, các chi bộ đã triển khai thông tin tình hình thời sự và các văn bản chủ trương, chính sách mới theo hướng dẫn về đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Trong quá trình cung cấp thông tin đồng thời kết hợp giải thích, định hướng các vấn đề thời sự, chính trị nổi bật, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với tiêu chí 3 không (không hạn chế về nội dung, không hạn chế về đối tượng, không hạn chế về thời gian) giữa người đứng đầu với Nhân dân đã tạo không khí cởi mở, dân chủ. Thông qua tiếp xúc, đối thoại, vận động, tuyên truyền, người đứng đầu đã kịp nắm bắt và giải quyết được những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của Nhân dân. Việc làm này đã góp phần phát huy dân chủ, tăng niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận thức hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

Được sự quan tâm, động viên, giao nhiệm vụ kịp thời, các lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng đã góp phần quan trọng tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Thông qua các hội nghị đối thoại, hội nghị báo cáo viên cơ sở, buổi nói chuyện thời sự, họp dân, hoạt động cộng đồng tại thôn, làng, khu phố, khu dân cư lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền đã “cùng tiếng nói, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt  trong Nhân dân” kết hợp tuyên truyền những nội dung phù hợp, gần gũi đến với người dân; đồng thời phối hợp với tổ chức đảng, thôn trưởng, ban công tác mặt trận, các đoàn thể nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời, tránh phát sinh “điểm nóng” ở cơ sở. Niềm tin của người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng, chính quyền ở cơ sở nâng lên; trên địa bàn không xuất hiện các điểm nóng về an ninh trật tự.

Với những giải pháp đồng bộ, tích cực, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo thời gian qua đã tạo sự đồng thuận trong xã hội, cùng Đảng bộ huyện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Dương Thị Bích,

Huyện ủy Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất