Đảng bộ TCT Viễn thông MobiFone: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), trong không khí toàn Đảng bộ Tổng công ty đang tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty, đồng chí Tô Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng ty, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty.

Quán triệt sâu sắc nội dung học tập chuyên đề năm 2020

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, thực hiện Hướng dẫn số 08/-HD/BTGTW, ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 14/01/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 với các nội dung trọng tâm, gồm:

Chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết của Trung ương khóa XII của Đảng, để vận dụng cụ thể vào nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty nhằm phát huy những ưu điểm, đẩy mạnh phong trào thi đua SXKD năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.  

Biểu dương, tôn vinh những gương Bí thư chi bộ tiêu biểu; gương sáng Đảng viên thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn 2017-2020, đồng thời  lựa chọn các công trình, sản phẩm tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai, thực hiện tốt chuyên đề này trong chương trình hành động năm 2020 của người đứng đầu và các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo nội dung chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo GS.TS. Hoàng Chí Bảo, với tinh thần nhân văn cao cả và nhãn quan chính trị sắc bén, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực truyền bá tư tưởng đoàn kết trong toàn Đảng, các cấp chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân. 

Trong số các tác phẩm của mình, Bác có tới trên 400 bài nói và bài viết về đoàn kết. Tư tưởng về đoàn kết của Người được thể hiện nổi bật là: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”,“Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta; “Đoàn kết là thắng lợi”; “Đoàn kết là then chốt của thành công”. “Đoàn kết” là điểm mẹ. Điểm này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt ”. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. 

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trước hết, cần tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải đáp ứng đúng nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân và yêu cầu của thực tiễn cách mạng. Tuyên truyền, vận động phải phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. 

Thứ hai, phải chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng cộng sản là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị phát huy sức mạnh  đại đoàn kết toàn dân tộc. Đảng phải đề ra được đường lối đúng đắn. Trong Đảng đoàn kết, thống nhất từ tư tưởng đến hành động; có kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Mỗi đảng viên phải thật sự là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Về Nhà nước, Đảng phải làm cho Nhà nước thật sự là của dân, do dân, vì dân. Không ngừng cải cách bộ máy hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật, Nhà nước quản lý bằng pháp luật. "Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội là cầu nối gắn kết Đảng, Nhà nước với nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể phải có cương lĩnh, đường lối thiết thực, ngắn gọn, rõ ràng; hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng giai cấp, tầng lớp, các ngành, các giới, các dân tộc, tôn giáo… để toàn dân tộc có thể tham gia xây dựng và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Liên hệ thực tiễn với Tổng công ty Viễn thông MobiFone, GS.TS. Hoàng Chí Bảo cũng lưu ý, cán bộ, đảng viên và nhân viên cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, “bệnh” tham nhũng, …; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước. 

Tổ chức thực hiện triển khai có hiệu quả việc học và làm theo Bác

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến đề nghị sau hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sẽ triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho cán bộ đảng viên.

“Tôi tin tưởng rằng, thông qua những câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ giúp các đồng chí cán bộ cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên toàn Tổng công ty thấm nhuần ý nghĩa, mục đích của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai, thực hiện tốt chuyên đề này trong chương trình hành động năm 2020 của người đứng đầu và các đơn vị”- Đồng chí Nguyễn Quang Tiến bày tỏ.
 

Các Đảng viên TCT Viễn thông MobiFone chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Các Đảng viên TCT Viễn thông MobiFone chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Để việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020 đi vào thực chất, gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến cũng đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2020). Trong đó cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty để tổ chức triển khai có hiệu quả gắn với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của đơn vị. 

Mỗi cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề ra phương hướng phấn đấu làm theo; giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu); chọn một số nội dung cụ thể để đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ.

Các Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ về những nội dung học tập chuyên đề năm 2020 có liên quan trực tiếp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên; thảo luận về các giải pháp khắc phục những hạn chế (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu, đánh giá kết quả thực hiện.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất