Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối dự và chủ trì Hội nghị.

Trong quý III năm 2021, đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng và các ngày kỷ niệm lớn, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành phố trong cả nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước triệt để sử dụng Internet, mạng xã hội đăng tải, tán phát thông tin xấu độc xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối Cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt một số nội dung, hoạt động trọng tâm. Trong đó, có tăng cường đăng tải, chia sẻ các thông tin chính thống về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương, nhân dân và  bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm dư luận xã hội quan tâm…

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và khu vực thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối.

Theo đó, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021 một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Trọng tâm là quán triệt, tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu qủa dịch COVID-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2021 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các tháng cuối năm nay; các giải pháp phục hồi nền kinh tế sau đại dịch.

Song song với đó, cần quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc liên quan đến những vấn đề nêu trên.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dư luận xã hội cũng như tình hình đăng tải, chia sẻ, phát tán thông tin trên internet, mạng xã hội…

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất