Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo các cấp
Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và báo cáo chuyên đề: "Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư  ủy Khối Sơn Minh Thắng khẳng định công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò quan trọng, là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng và bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ, là phương tiện truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng đến nhân dân.

Nêu rõ bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, trong đó có nhiều yếu tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng Đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh những vấn đề này đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên Trung ương trao đổi về các chuyên đề: "Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp"; "Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới"; "Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối năm 2019". 

Đồng chí Nguyễn Thanh Long khẳng định, nguyên tắc của công tác tư tưởng gồm có: tính Đảng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
Trong chuyên đề báo cáo, đồng chí Nguyễn Thanh Long khẳng định, nguyên tắc của công tác tư tưởng gồm có: tính Đảng, tính khoa học, tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ nơi công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019 trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

Trong đó, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015-2020, chuẩn bị tham mưu về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.../.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất