Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Đăng Quang trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới, đặc biệt trong năm 2019, năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra phải được nâng lên để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. 

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao một cách dân chủ, thận trọng và chặt chẽ. Qua kiểm tra, phải xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nghiêm minh, đúng quy định. Để công tác kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phải có trách nhiệm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát. Cùng với đó, kịp thời công khai kết quả xem xét các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Năm 2018, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Quảng Bình đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Nét nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát là đã tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát vừa đảm bảo tính toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như: liên quan đến việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành chỉ thị, nghị quyết; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, mua sắm sửa chữa tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; nhất là thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và về công tác tác cán bộ... Việc xem xét, xử lý hoặc tham mưu cấp ủy xử lý các vụ việc vi phạm thực sự nghiêm minh, đúng quy định, có tình, có lý và công khai, nhận được sự nhất trí cao trong tổ chức đảng và đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Do đó, tình hình Đảng bộ tỉnh ổn định, không có vụ việc nổi cộm xảy ra, niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng được nâng cao.

Năm 2018, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 585 tổ chức đảng và trên 1.700 đảng viên; giám sát 403 tổ chức đảng và trên 1.540 đảng viên; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 360 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 53 đảng viên, trong đó, có 32 đảng viên là cấp ủy viên các cấp.

Dịp này, 7 tập thể được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 4 tập thể được tặng Giấy khen của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018./.

Võ Dung/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất