Gia Lai nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Phát huy vai trò cán bộ dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền miệng - Nguồn: baogialai.com.vn

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, thời gian qua, sự quan tâm của các cấp uỷ về công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh Gia Lai được qua nâng lên; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành một số văn bản về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của báo cáo viên các cấp. Do đó, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công tác, có khả năng truyền đạt, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Đội ngũ báo cáo viên của tỉnh đã được xây dựng thành hệ thống 3 cấp, từ tỉnh, huyện đến cơ sở xã, phường, thị trấn. Hiện nay, toàn tỉnh có 05 đồng chí là báo cáo viên Trung ương; 43 đồng chí báo cáo viên Tỉnh uỷ. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã thành lập và phát triển 883 báo cáo viên cơ sở, đa số đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Các cấp ủy cơ sở quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên là các đồng chí có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu phong tục tập quán địa phương trực tiếp phụ trách công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn và trên 2.000 tuyên truyền viên, trong đó có đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, già làng, người có uy tín trong cộng đồng trực tiếp làm công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đội ngũ báo cáo viên của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, Gia Lai còn phát huy lực lượng tuyên truyền của các tổ, đội công tác tăng cường cơ sở; hoạt động của các đội thông tin lưu động, thanh niên tình nguyện, các hoạt động kết nghĩa… đã góp phần làm phong phú nội dung, phương thức và đạt được những kết quả tích cực.

Ngoài các lực lượng này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã xây dựng và thực hiện thí điểm Đề án “xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai”. Lực lượng này bao gồm những người có uy tín, như già làng, trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng công an thôn... có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật; có kỹ năng tuyên truyền miệng và hiểu biết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình, gần gũi, có uy tín, gắn bó với nhân dân tại địa phương, chú trọng những người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, trưởng thôn, cán bộ, giáo viên đã về hưu, cựu chiến binh, những người có năng lực, kinh nghiệm và hoạt động xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền miệng ở địa phương. Đề án hiện đang được triển khai thí điểm tại 4 xã Hà Bầu (Đăk Đoa), Ia Le (Chư Pưh), H’ra (Mang Yang) và An Thành (Đăk Pơ) trong 3 năm 2018, 2019 và 2020. 

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực hoạt động bằng nhiều hình thức như nói chuyện thời sự, báo cáo chuyên đề, báo cáo nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chú trọng hướng mạnh về cơ sở, hoà mình vào các phong trào của quần chúng, kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, từ đó trực tiếp hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Nội dung, hình thức tuyên truyền đã bám sát thực tiễn, chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời thông tin định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề, sự kiện nổi bật, lực lượng báo cáo viên các cấp còn tập trung tuyên truyền vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; cổ vũ và nhân rộng các phong trào thi đua, biểu dương gương người tốt, việt tốt, các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân...

Công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp thông tin và tổ chức hội nghị báo cáo viên cũng được quan tâm. Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh được tổ chức định kỳ hằng tháng; tổ chức nhiều hội nghị thông tin chuyên đề về Biển Đông, về tình hình kinh tế trong nước, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, tình hình an ninh chính trị và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Các huyện, thị, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc tổ chức thường xuyên và định kỳ hội nghị báo cáo viên hàng quý. Một số đơn vị tổ chức 2 tháng/lần, có đơn vị duy trì 01 tháng/lần như Thị ủy Ayun Pa, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo (trong đó có các chuyên đề về nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; tổ chức nắm bắt dư luận xã hội) cho trên 90% cán bộ tuyên giáo cấp huyện và cơ sở. Phối hợp với các huyện, thị, thành ủy mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, thị, thành phố. Các huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc đã lồng ghép mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho trên 2.000 báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ yếu là ở cơ sở. Các ngành, mặt trận và đoàn thể tỉnh tổ chức nhiều hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ, chính trị viên, hòa giải viên giỏi, dân vận khéo... tạo diễn đàn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong công tác tuyên truyền miệng.

Việc cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp được triển khai chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời; các thông tin được biên tập, cập nhật tình hình của đất nước, địa phương phù hợp với đối tượng tuyên truyền. Tài liệu phục vụ báo cáo viên được chuyển tải thông qua hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 2 tháng/lần, qua mạng nội bộ tailieutggl.vn, cung cấp hàng nghìn đĩa phim, file ghi âm bài giảng, nói chuyện thời sự, thông tin chuyên đề, slide bài giảng bằng phương pháp trình chiếu PowerPoint; cung cấp và cập nhật thông tin tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và những sự kiện nổi bật qua trang tin điện tử thongtintuyengiaogialai.vn. Hằng năm xuất bản gần 60.000 bản tin sinh hoạt chi bộ và đặc san tư tưởng - văn hóa Gia Lai… cho lực lượng làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy đã chủ động biên soạn tài liệu thông tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền phát động quần chúng… phục vụ cho báo cáo viên và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn. Các đội công tác tăng cường cơ sở đã góp phần chuyển tải được các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; cung cấp có hệ thống, có chiều sâu các thông tin thời sự, thông tin chuyên đề về những vấn đề nổi bật của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh, huyện, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nội dung thông tin ngày càng đa dạng và phong phú; kịp thời cung cấp nhiều thông tin có chất lượng, mang tính hệ thống, tính định hướng cho đội ngũ báo cáo viên về những vấn đề thời sự quan trọng trong tỉnh, trong nước và thế giới. Nhiều báo cáo viên có kinh nghiệm, nghiên cứu sâu và có liên hệ với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, kết hợp với đổi mới phương pháp tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền trong tình hình mới. Tại các kỳ hội nghị báo cáo viên ở tỉnh và một số huyện đã gắn với giao ban công tác tư tưởng để nắm bắt thông tin hai chiều.

Công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế nhất định: Chất lượng, nội dung tuyên truyền miệng chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân; tính định hướng, thuyết phục chưa cao; chủ yếu tuyên truyền một chiều từ trên xuống; việc chủ động lắng nghe, đối thoại còn hạn chế. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng một số nơi chưa tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trong Đảng và xã hội; chưa góp phần ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; năng lực của một số báo cáo viên còn hạn chế; còn có những đồng chí chưa thực sự tâm huyết với công việc; chưa có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ báo cáo viên với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố... nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao.

Để tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động; nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt phương châm: “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt”, thể hiện vai trò đi trước, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa thông tin định hướng của Đảng đến với các tầng lớp nhân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng, vào sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới./.

Theo TCCS

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất