Hà Giang: Nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng

 

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở thường xuyên được quan tâm kiện toàn. Trong năm qua, 11 hội nghị báo cáo viên đã có sự tham dự của hơn 2.200 đại biểu. Tại các hội nghị này, đại diện lãnh đạo 17 sở, ngành đơn vị đã triển khai phối hợp thông tin tuyên truyền 16 chuyên đề. Từ những nội dung cơ bản về tình hình thời sự, kinh tế - chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, một số sự kiện quan trọng của đất nước và làm rõ, thông tin chính xác một số vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; đến kết quả công tác quản lý và khai thác khoáng sản, tôn giáo, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác quản lý bảo tồn các di sản văn hóa; các hoạt động quảng bá du lịch, lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; kết quả nổi bật của Ngành ngân hàng tỉnh Hà Giang trong nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 11 bộ và 70 chuyên đề đã được biên soạn, biên tập làm tài liệu tham khảo cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

Ban Tuyên giáo các huyện và tương đương thực hiện khá tốt việc tổ chức hội nghị báo cáo viên hằng tháng; chú trọng chỉ đạo việc thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, cuộc họp cấp xã, phường, thị trấn. Đội ngũ báo cáo viên đã được quan tâm kiện toàn đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng. Tính đến 25/11/2018 các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tổ chức được 339 hội nghị báo cáo viên định kỳ, tuyên truyền cho 25.280 lượt người tham dự; cấp cơ sở đã tổ chức hội nghị  báo cáo viên và lồng ghép với các hội nghị tuyên truyền khác được 2.163 hội nghị cho trên 168.420 lượt người nghe.

Đặc biệt, một số huyện đã tổ chức hội nghị báo cáo viên từng tháng, như: Huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Vị Xuyên, Quản Bạ, Xín Mần. 

Thông qua việc tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã phát huy khá tốt vai trò là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, kịp thời thông tin thời sự quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sự kiện trong nước, trong tỉnh. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả; mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động có hệ thống, đồng bộ. Bên cạnh đó, việc chủ động, tích cực nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có tác động đến các chính sách, quyền lợi của tổ chức, cá nhân, giúp cấp ủy có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều chỉnh, bổ sung kịp thời, giải quyết những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

Nhằm góp phần cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quan tâm công tác biên tập và phát hành 11 số Bản tin thông báo nội bộ, với số lượng 35.910 cuốn. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo/tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực biên tập và phát hành Trang tin nội bộ của huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở. Nội dung Bản tin luôn được quan tâm đổi mới, các tin, bài viết đã bám sát thực tiễn, có nhiều bài viết sâu, mang tính lý luận, nội dung thông tin được chọn lọc có chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu thông tin ở cơ sở.

Đặc biệt, nhằm góp phần tận dụng thế mạnh của mạng internet trong việc đưa thông tin chính thống đến được cán bộ, đảng viên được nhiều nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất và có hệ thống, bài bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành Đề án số 27- ĐA/TU, ngày 28/9/2018 về “Triển khai hoạt động Bản tin Thông báo nội bộ điện tử của Đảng bộ tỉnh Hà Giang”. Và Bản tin Thông báo nội bộ điện tử của Đảng bộ tỉnh vào hoạt động từ tháng 10/2018 và bước đầu phát huy hiệu quả. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng của Hà Giang vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Một số ít báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp truyền đạt, chưa dành nhiều thời gian cho công tác thu thập và nghiên cứu, biên soạn tài liệu tuyên truyền, dẫn tới hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Công tác phối hợp tuyên truyền giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước có nơi chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát.

Bước sang năm 2019, ngành Tuyên giáo của tỉnh Hà Giang tiếp tục chủ động nắm tình hình, bám sát vào sự định hướng, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy các cấp để tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019. Duy trì, tổ chức hiệu quả hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện với nội dung phong phú, đa dạng, tập trung làm rõ, góp phần định hướng dư luận xã hội trước các vấn đề bức xúc, được dư luận người dân quan tâm. Tham mưu, tổ chức các Hội nghị cập nhật kiến thức, thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí đảm bảo chất lượng, hiệu quả./.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất