Hà Giang: Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận phiên họp

Vừa qua, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đã tổ chức phiên họp lần 3.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp; cùng dự có các đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Tiểu ban…

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác tuyên truyền khánh tiết tại cơ sở, đồng chí Sèn Chỉn Ly, Phó Tiểu ban Thường trực cho biết, các đảng bộ huyện, thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở đã chú trọng công tác tuyên truyền và có nhiều cách làm sáng tạo; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, lãnh đạo các sở, ngành thành viên đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ theo tiến độ thời gian. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể tuyên truyền theo đúng tiến độ thời gian và định hướng của tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên tập trung thảo luận về các nội dung như: Tiến độ thực hiện các công trình chào mừng đại hội; chương trình chào mừng đại hội; việc phát động các phong trào thi đua; công tác kiểm tra việc chuẩn bị đại hội tại cơ sở, đặc biệt là nội dung trang trí khánh tiết hội trường đại hội; nội dung, tiến độ tuyên truyền trên Báo Hà Giang và Đài PT-TH tỉnh; các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội của cán bộ, đảng viên và người lao động…

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng,Phó Bí thư Tỉnh ủy  Hà Giang ghi nhận, biểu dương các huyện, thành phố đã quán triệt và thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh tại cơ sở; biểu dương công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hà Giang, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công…

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác tuyên truyền trực quan chưa tốt, chưa tạo ấn tượng; các phong trào thi đua của một số địa phương, sở, ngành chưa thu hút được người dân; các công trình chào mừng đại hội còn chậm tiến độ…

 Trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các thành viên tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là:

Tập trung tuyên truyền về đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm Đảng bộ Quân sự tỉnh; Đảng bộ huyện Quản Bạ. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực quan tại các địa phương, các cơ quan, đơn vị, các trục đường quan trọng trên địa bàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; Báo Hà Giang tăng cường đăng tải các bài viết tổng kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng; các bài viết về gương tập thể, cá nhân điển hình. Nêu bật những việc làm được, những hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; chuẩn bị đăng tải Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tuyên truyền vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến; viết một số bài nổi bật để đăng tải trên Báo Nhân Dân.

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng tốt Chuyên mục giới thiệu và góp ý vào Báo cáo chính trị bằng nhiều hình thức đa dạng như diễn đàn, tọa đàm; tuyên truyền các nhân tố tích cực, những gương điển hình tiên tiến có sức lan tỏa; thực hiện những tin, bài đăng tải trên VTV1. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử tại các xã, phường, huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị; tăng cường tuyên truyền trên loa phát thanh tại cơ sở. MTTQ chủ trì phối hợp với các đơn vị thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên. Đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng đại hội.

Các thành viên Tiểu ban tiếp tục hoàn thành kịch bản, kế hoạch triển khai nhiệm vụ mà Tiểu ban đã phân công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực quan; đẩy nhanh tiến độ các cụm pa-nô chính; hoàn thành kịch bản chào mừng đại hội; phối hợp thực hiện kế hoạch xây dựng các gian hàng, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Sở Thông tin – Truyền thông xây dựng kế hoạch triển lãm những thành tựu Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng ứng dụng công nghệ thông tin. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo kịp thời đấu tranh, ngăn chặn phản bác hiệu quả những quan điểm thù địch, sai trái của các thế lực thù địch; nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để định hướng dư luận xã hội một cách kịp thời.

 

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất