Hà Nội tiếp tục triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025

Thành ủy Hà Nội vừa ra Thông báo số 2559/TB-TU ngày 14-4-2020, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác thực hiện quy hoạch các cơ quan báo chí thành phố; công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; giải pháp tăng cường hiệu quả công tác truyền thông của thành phố.

Theo đó, sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đồng chí Vương Đình Huệ đã đánh giá, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan truyền thông thành phố đã tuân thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo, định hướng thông tin của Đảng và Nhà nước, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Trong đó, cần tập trung triển khai các giải pháp phát triển hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo xu hướng công nghệ mới, hiện đại, xác định đây là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Sở Thông tin và Truyền thông tập trung tham mưu cho thành phố triển khai hiệu quả Quy hoạch phát triển ngành viễn thông, ứng dụng rộng rãi công nghệ 5G phục vụ cho phát triển nền kinh tế số, xã hội số…

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng theo đúng Chỉ thị của Ban Bí thư; triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam… 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, ngành Thông tin và Truyền thông thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan báo chí chủ động, tăng cường các hoạt động, góp phần tăng nguồn thu, bảo đảm tài chính và nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ, phóng viên…

Đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, tập trung giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của thành phố; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố đến năm 2025. Đối với các kiến nghị về công tác tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ rà soát, xem xét, đề xuất giải quyết, tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định...

 

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất