Hà Tĩnh: Công tác tuyên giáo góp phần tạo niềm tin, khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
Hà Tĩnh vinh dự có 2 tập thể, 8 tác giả, nhóm tác giả được trao giải thưởng vì thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

CHỦ ĐỘNG, THAM MƯU TOÀN DIỆN CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu giúp cấp uỷ triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác Tuyên giáo, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành 136 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm đạt kết quả tốt. Tham mưu Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh chỉ đạo, tổ chức thành công nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh.

Các địa phương, đơn vị đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu, ban hành 105 văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn , Quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”; tuyên truyền giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng tiến độ; tuyên truyền về các vấn đề xã hội .

Định kỳ hằng tháng, ban hành văn bản định hướng các nội dung trọng tâm, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề nhạy cảm, phát sinh tại địa phương để phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền trên báo chí . Thường xuyên chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý báo chí, xử lý kịp thời các vấn đề báo chí nêu đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Toàn tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị cấp tỉnh và 51 hội nghị cấp huyện tập huấn nghiệp vụ sử dụng mạng xã hội và nghiệp vụ đấu tranh phản bác trên không gian mạng cho hơn 1.650 lượt cán bộ tham gia. Chỉ đạo triển khai tổ chức các Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất năm 2021, lần thứ 2 năm 2022 đạt kết quả cao . Hiện Ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đang tập trung chỉ đạo triển khai Cuộc thi Chính luận lần thứ Ba, năm 2023.

Công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai đồng bộ, thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai 68 văn bản của Trung ương, và của tỉnh ; ban hành 127 văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện . Tham mưu tổ chức 14 hội nghị học tập , tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 96%.

Việc xây dựng, triển khai chương trình hành động được thực hiện sát đúng và phù hợp với thực tế. Đối với các đơn vị, địa phương, sau hội nghị cấp tỉnh, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau 10 ngày . Công tác tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được triển khai sâu rộng kịp thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở…

Chương trình đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị cung cấp thông tin thời sự và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Tiếp tục, đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy vai trò nghiên cứu khoa học.

Hội nghị báo cáo viên hằng tháng được đưa vào lịch công tác của cấp ủy; kịp thời tổ chức các hội nghị đột xuất để cung cấp và định hướng thông tin trước những vấn đề dư luận quan tâm; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đối thoại giữa các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp tỉnh đã tổ chức được 25 Hội nghị Báo cáo viên, trong đó có 10 Hội nghị trực tiếp; 15 Hội nghị trực tuyến với hơn 11.000 đại biểu tham dự. Tiếp tục duy trì hội nghị báo cáo viên luân phiên tại các địa phương. Cấp huyện tổ chức được gần 300 hội nghị. Nội dung thông tin tại các hội nghị đảm bảo thiết thực, kịp thời, phù hợp với đối tượng người nghe; bảo đảm sự cân đối giữa nội dung cơ bản, chiến lược và tính thời sự; có tính định hướng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị và phản động.

Công tác nắm tình hình dư luận xã hội được quan tâm thực hiện qua nhiều kênh: báo cáo của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp; báo cáo của ban tuyên giáo và cộng tác viên các cấp; Tổ Thư ký của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; thông tin từ các trang mạng xã hội (zalo, facebook…), các phương tiện thông tin đại chúng…

Nhiều địa phương, đơn vị đã cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng các phong trào thi đua yêu nước, các việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác...

17/17 đơn vị đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đã vinh danh 7.170 gương điển hình tiên tiến (2.055 tập thể, 5.115 cá nhân) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. 

Đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai ký kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp với các đơn vị: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; Ban ATGT tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh… Phối hợp Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền truyền về Luật hợp tác xã; Phối hợp với các đảng ủy Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; hỗ trợ các địa phương, đơn vị triển khai các chuyên đề, thời sự, học tập nghị quyết của Đảng…

Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã phối hợp với các cơ quan cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm.

Ngày 28/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 28/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Trong thời gian tới, Hà Tĩnh xác định, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành Tuyên giáo phải thường xuyên bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; là kênh thông tin quan trọng để định hướng, cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, cổ vũ hành động đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh phản bác có hiệu quả những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Công tác tuyên giáo cần tích cực hướng mạnh về cơ sở, tăng cường thông tin hai chiều, đối thoại, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, vướng mắc đặt ra từ cơ sở. Tuyên truyền có hiệu quả về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa rộng lớn hơn trong xã hội. Góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đại đội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, ngành Tuyên giáo Hà Tĩnh tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thứ nhất, chủ động tham mưu cấp ủy triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng kịp thời; tiếp tục đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng; phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/20218 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Thứ hai, tập trung tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương theo chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu chỉ đạo định hướng tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tuyên truyền, quán triệt và tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết chuyên đề đột phá trong nhiệm kỳ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, gắn với Chủ đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” và chủ đề hằng năm của tỉnh bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thứ ba, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí; triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; xây dựng nền báo chí “chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở. Đổi mới phương thức, chú trọng định hướng chính trị tư tưởng, nâng cao tính chủ động, hiệu quả trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quản lý, theo dõi, xử lý các đối tượng vi phạm, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viênn thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW về thực hiện Quy định 85; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng...

Thứ tư, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhất là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 29-KL/TU, Công văn 1567-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề hằng năm của tỉnh.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023; về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện;về ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện; vềđối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; triển khai tuyên truyền các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Chủ nghĩa xã hội và con đương đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”…, về tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trung tâm chính trị cấp huyện.

Thứ sáu, tăng cường chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử. Định kỳ có kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra, thẩm định công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc. Tiếp tục nghiên cứu bổ sung, nâng cao chất lượng các ấn phẩm lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống đã xuất bản để tái bản. 

Thứ bảy, xây dựng cơ chế, tăng cường phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các lĩnh vực, nhất là sự phối hợp giữa ban tuyên giáo với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tổ chức điều tra dư luận xã hội về các vấn đề, lĩnh vực được Nhân dân quan tâm.

 Thứ tám, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo, văn  hóa - văn nghệ, tuyên truyền. Tích cực phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng nâng cao chất lượng công tác khóa giáo - văn hóa. Tổ chức bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo.

Thứ chín, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển quê hương, đất nước; gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, để văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh năm 2022. Tập trung triển khai xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh trong thời kỳ mới.

Thứ mười, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, công tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

 Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất