Hậu Giang: Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11

ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, CHUNG LÒNG, ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, NĂNG ĐỘNG VÀ QUYẾT LIỆT TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Năm 2022 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; bản lĩnh, vượt qua khó khăn, tận dụng, khai thác tối đa thời cơ, vận hội và đạt được những kết quả toàn diện và rất quan trọng. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ấn tượng nhất là sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 13,94%, cao nhất từ trước đến nay, vươn lên đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 4 cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng/người, vượt 9,82% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng về quy mô và giá trị, đóng góp cao vào sự phát triển chung của tỉnh; giải ngân vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều vượt chỉ tiêu kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cao so cùng kỳ, đạt 133,86% dự toán Trung ương và đạt 126,67% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao; số lượng doanh nghiệp phát triển nhanh...

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh tổ chức thành công Giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta - Hậu Giang 2022 gắn với Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX tạo tiếng vang lớn trong và ngoài tỉnh. Lần đầu tiên, Hậu Giang có vận động viên đạt 3 huy chương vàng tại một kỳ SeaGames.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác giảm nghèo bền vững, đền ơn đáp nghĩa, công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, được quan tâm, chú trọng. Quốc phòng, an ninh tiếp tục giữ vững và tăng cường; công tác đối ngoại được thực hiện có trọng tâm, bám sát quan điểm chỉ đạo của Trung ương, đặc điểm tình hình của tỉnh.

Tỉnh cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp từ đó tạo sự chuyển biến rất tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực; việc tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào thực chất, phản ánh sinh động quá trình triển khai thực hiện trong thực tiễn. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở phát huy hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới đột phá; tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, ngày càng tinh gọn, hiệu quả. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền tạo được điểm nhấn nổi bật, tập trung hướng về cơ sở, tăng cường đối thoại để lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất chính đáng, hợp pháp của các tổ chức và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng hình thức tập trung, nội dung thiết thực. Hoạt động của Hội đồng nhân dân tăng cường bám sát yêu cầu của thực tiễn, kịp thời quyết nghị những chính sách phù hợp, đột phá phục vụ cho sự phát triển của tỉnh. Tiếp tục xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ nét. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường về nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất. Công tác tư pháp được thực hiện đồng bộ đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng chỉ ra một số vị trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt địa phương chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ. Một số phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở còn chạy theo phong trào, chạy theo sự vụ, sự việc. Các chỉ số cải cách hành chính mặc dù tăng liên tục nhưng thứ hạng không ổn định, chưa tương xứng tiềm năng của Tỉnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đứt gãy chuỗi cung ứng, giá xăng dầu tăng cao. Nhiều vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nguy cơ tiềm ẩn phức tạp…

NỖ LỰC TRIỂN KHAI 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, 18 CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM 2023

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tuy nhiên dự báo đây là năm mà tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, khó lường; trong nước thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng nhìn chung là nhiều khó khăn; tỉnh phải đối mặt với 2 điểm nghẽn lớn cản trở sự phát triển là cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, ngoài ra nguồn lực cho đầu tư, phát triển còn rất yếu và rất nhỏ, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp biến động mạnh, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Phát huy những kết quả, bài học đã đạt được, thời gian tới, tỉnh cần quán triệt, triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo cung cấp tốt hơn, thuận lợi hơn các dịch vụ công thiết yếu cho người dân. Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên cơ sở duy trì tối đa đơn vị hành chính theo tiêu chí, tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số giai đoạn 2023 - 2030.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra công tác thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nghiên cứu xây dựng danh mục vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn từ cấp huyện trở lên. Chú trọng công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, cấp ủy theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn tại địa bàn cơ sở. Nâng cao trách nhiệm cấp ủy trong công tác xây dựng đảng. Khẩn trương hoàn thiện việc phân cấp, phân quyền, gắn với nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nhất là nâng cao hiệu quả tự kiểm tra, giám sát nội bộ. Tiếp tục đổi mới, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đây là các chỉ tiêu quan trọng góp phần hiện thực hóa, thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhất là Chương trình 50.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

Triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Xúc tiên đầu tư và Hội nghị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; các chương trình, đề án, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như Nghị quyết phát triển bốn trụ công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, Nghị quyết phát triển nông nghiệp bền vững, hỗ trợ khuyến khích kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác xã...

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mục tiêu phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Tập trung nguồn lực tài chính phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp tạo động lực gia tăng nhanh tỷ trọng và cơ cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ cùng với hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số… Thường xuyên chủ động làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc với mục tiêu hiện thực hóa tối đa, hiệu quả các dự án đầu tư đã ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và các dự án mới. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai hiệu quả chương trình quy hoạch phát triển tỉnh Hậu Giang, đề ra lộ trình, tiến độ theo từng mốc thời gian; phân công, phân việc cụ thể rõ đơn vị, cá nhân phụ trách.

Tập trung cải cách hành chính mạnh mẽ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng làm thước đo; nâng cao chất lượng và cải thiện vị trí xếp hạng các chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh…

Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; quan tâm các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển du lịch, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra Chương trình công tác năm 2023 với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả thực chất các nghị quyết, đề án, quy định của Tỉnh ủy đã ban hành, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, kết quả thực chất. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chủ chốt các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác cán bộ. Triển khai quy hoạch phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh kịp thời, hiệu quả. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; kiềm chế tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nhiều dư luận; chú trọng công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.


Hoài Nhớ

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất