Kiên Giang: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Đồng chí Tống Phước Trường - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen Tỉnh ủy cho ban tuyên giáo cấp huyện có có thành tích tốt trong phong trào thi đua chuyên đề năm 2018

Theo đồng chí Tống Phước Trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Trong năm 2018, công tác tuyên giáo các cấp đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là việc tham mưu giúp cấp ủy kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; trọng tâm là triển khai, quán triệt, truyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 và 8 (khóa XII), tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 98% trở lên; chuyên đề 2018, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực chủ động nắm bắt tỉnh hình tự tưởng, duy trì các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề bức xúc trong nhân dân; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; công tác biên soạn, thẩm định, biên tập và xuất bản một số công trình nghiên cứu lịch sử, truyền thống được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện khá tốt; công tác giáo dục lý luận chính trị bám sát nội dung, chương trình đào tạo, hướng dẫn của Trung ương; trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố mở được 566 lớp, 38.893 học viên; hoạt động của các ngành trong khối khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực; Ban Chỉ đạo 94 thực hiện khá tốt vai trò cơ quan thường trực và công tác thông tin đối ngoại.

Trong năm 2019, Ban tuyên giáo tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, quán triệt, tuyền các nghị quyết của Đảng; chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sơ kết năm 2018 và đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận và 50 năm viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”… Kịp thời sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh; chỉ đạo, định hướng hoạt động các cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền; duy trì các cuộc họp hội nghị giao ban báo chí. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh; thông tin đối ngoại; biển đảo, phân giới, cắm mốc và các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc là và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện; rà soát bổ sung quy hoạch gắn với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến đóng góp tập trung trên các lĩnh vực như: Việc lãnh đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; đổi mới công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác lịch sử Đảng; Ban Tuyên giáo tích cực tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết quả bước đầu công tác đấu tranh trên không gian mạng ở Hòn Đất; công tác mua, đọc báo tạp chí của Đảng; công tác năm bắt và phản ánh dư luận xã hội; công tác giao ban khoa giáo cấp xã, công tác tuyên giáo vùng biên giới…

Đồng chí Phạm Công Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng khen Tỉnh ủy cho đơn vị Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá có thành tích tốt phong trào thi đua chuyên đề năm 2018.
Đồng chí Phạm Công Khâm - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trao bằng khen  của Tỉnh ủy cho Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá có thành tích tốt phong trào thi đua chuyên đề năm 2018.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen của Tỉnh ủy và giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉncho các đơn vị có thành tích tốt trong phong trào thi đua chuyên đề giữa ban tuyên giáo các huyện, thành ủy và trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố./.

Quốc Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất