Lạng Sơn: Tập huấn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên
Đồng chí Nông Phương Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Văn Tiến Bằng, Trưởng Phòng Báo cáo viên, Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng chuẩn bị một buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng thực hiện một buổi tuyên truyền miệng; kỹ năng, phương pháp dựng đề cương, giới thiệu nghị quyết của Đảng và cách trình bày mẫu một chuyên đề về một vấn đề, sự kiện. Tại hội nghị tập huấn các đại biểu cũng được trao đổi kinh nghiệm về hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, để chuẩn bị cho hội thi các cấp của tỉnh trong thời gian tới đây.

Qua một ngày tập huấn, các đại biểu nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn để thực hiện ngày càng có hiệu quả, đáp ứng  yêu cầu của nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian tới, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục nghiên cứu tài liệu tập huấn để nắm chắc các nội dung cơ bản về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, từ đó tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, đưa công tác này đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực với nhiệm vụ chính trị của  cơ quan, đơn vị. 

Đối với cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; ban tuyên giáo các cấp cần nhận thức đầy đủ, toàn diện về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, xác định đây là kênh thông tin quan trọng, trực tiếp nhất để truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin và cổ vũ phong trào thi đua trong đảng bộ và đơn vị mình.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hướng chủ động, kịp thời, nhanh nhạy, hiệu quả, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục trên cơ sở khoa học và thực tiễn của công tác tuyên truyền miệng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên của đơn vị, địa phương mình, kịp thời biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng…
 

 Thanh Tâm

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất