Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo trên địa bàn Vĩnh Phúc
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức giao ban công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, việc tiến hành sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo đảm bảo tiến độ thời gian và hiệu quả. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành trong khối khoa giáo có những đổi mới và hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là những kết quả đạt được trên các lĩnh vực khoa giáo như: Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; giáo dục - đào tạo; công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; khoa học công nghệ; Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thể dục thể thao... góp phần quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. 

Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối đã tổ chức nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình dư luận xã hội và tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc khối Khoa giáo, nhằm tham mưu giúp cấp uỷ chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình, tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả công việc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Phúc Yên tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/5/2018 “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố”; Chương trình hành động số 22-CTr/HU, ngày 24/10/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Phối hợp với các đơn vị trong khối khoa giáo xây dựng Chương trình số 02-CTr/BTG, ngày 28/2/2018 về Công tác khoa giáo năm 2018.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01-QC/PH, ngày 16/6/2016 giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các ngành trong khối khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên tham mưu thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo Thành phố Vĩnh Yên, đáp ứng giai đoạn đổi mới năm 2016-2020”.

Ban Tuyên giáo - Dân vận Huyện ủy Vĩnh Tường tham mưu với Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 29/3/2013 của BCH Đảng bộ huyện “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện trong tình hình mới”; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đối với Đảng ủy xã Tuân Chính và Đảng ủy xã, Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng.

Hội nghị giao ban Công tác khoa giáo (6 tháng/kỳ) tiếp tục được duy trì và đổi mới về nội dung, hình thức nhằm đi vào thực chất, thiết thực. Nội dung công tác khoa giáo ở từng lĩnh vực được đánh giá cụ thể, khách quan với sự tham gia phát biểu ý kiến của nhiều đại biểu của các sở, ngành trong Khối, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tham dự hội nghị, góp phần làm nổi bật những kết quả công tác khoa giáo đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực, chủ yếu như sau: 

Trong năm 2018, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, cấp học. Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, đến nay cơ quan văn phòng Sở, giảm từ 13 phòng xuống còn 9 phòng; đối với GDMN, GDPT, toàn ngành đã giảm được 31 trường. Đến nay, toàn tỉnh có 532 trường học và cơ sở giáo dục với hơn 344.000 học sinh, sinh viên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 15.827 người, được sắp xếp, bố trí hợp lý. Cơ sở vật chất trường học và trang thiết bị giảng dạy được trang bị đồng bộ, theo hướng chuẩn hóa, đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học; tỷ lệ phòng học kiên cố ở các bậc học đạt từ 82,7% - 100%; tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia đạt 94,2%. Chất lượng dạy và học ở các bậc học tiếp tục được nâng lên, công tác phân luồng học sinh đạt kết quả tích cực. Trong kì thi THPT quốc gia 2018, Vĩnh Phúc có điểm bình quân các bài thi cao thứ 4 toàn quốc.

Ngành Y tế đã chủ động theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo các đơn vị y tế chủ động phòng chống dịch bệnh; trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... không để dịch bệnh lây lan, không có bệnh nhân tử vong do dịch. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được duy trì thường xuyên, công tác an toàn tiêm chủng được thực hiện đúng quy định và đảm bảo an toàn; công tác dân số được triển khai có hiệu quả; dự án chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tiếp tục được triển khai đúng lịch; công tác An toàn vệ sinh thực phẩm luôn được quan tâm, chú trọng; công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về An toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Ngành đã chủ động và làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong việc thanh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống; trong đó tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP là 84,0%; có 152 cơ sở không đạt tiêu chuẩn, trong đó có 87 cơ sở bị nhắc nhở khắc phục; 05 cơ sở bị phạt tiền.

Trong năm qua, Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Quy định “về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh được ngành quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực, các lễ hội truyền thống được tổ chức đảm bảo đúng nghi lễ, hình thức phù hợp, phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống. Việc khai thác và hoạt động các thiết chế văn hoá được triển khai có hiệu quả. Năm 2018, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 89%, số thôn, tổ dân phố đạt 87% , cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ước đạt 80%. Việc Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Đã tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Vĩnh Phúc, lần thứ V; với 129 vận động viên, tham gia thi đấu ở 11 môn thể thao, đạt 9 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng, đoàn Vĩnh Phúc đứng thứ 17/65 tỉnh, thành, ngành tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII; Hoạt động TDTT quần chúng tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo Nhân dân trong tỉnh tham gia và tập luyện. Công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được thực hiện hiệu quả, và đạt được nhiều kết quả tốt, đến nay có 100% huyện, thành và các xã, phường, thị trấn đã thành lập được Ban Chỉ đạo công tác gia đình. Toàn tỉnh thành lập được 135 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình; 707 địa chỉ tin cậy, 229 đường dây nóng; công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc được thực hiện sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hoạt động Khoa học công nghệ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được một số kết quả quan trọng trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Ngành đã hoàn thành việc kiểm tra tiến độ định kỳ các đề tài thực hiện năm 2018, đợt 1 gồm 60 đề tài, trong đó: 34 đề tài chuyển tiếp; 26 đề tài phê duyệt mới năm 2018; hoàn thiện công tác thẩm định thuyết minh, ký hợp đồng, tạm ứng kinh phí cho 30 đề tài đợt 1/2018. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt 16 nhiệm vụ KHCN đợt 2/2018.

Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về chống buôn lậu, hàng giả và các vi phạm sản xuất, kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm được quan tâm, chỉ đạo; qua kiểm tra đã phát hiện và xử phạt 03 đơn vị. Xây dựng, triển khai 03 cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng, ghi nhãn sản phẩm, hàng hoá, sở hữu công nghiệp, sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và kinh doanh xăng dầu, tại 78 cơ sở trên địa bàn tỉnh.  

Hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được tiếp tục quan tâm, chỉ đạo. Năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong KCN Khai Quang; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đối với một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong CCN Hợp Thịnh, huyện Tam Dương và trên địa bàn xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, công tác thông tin và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên, liên tục góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; việc giải quyết các đơn thư khiếu nại về môi trường đều được ngành phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài.

Trong năm, Ngành Lao động, Thương binh & Xã hội triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động; hỗ trợ huấn luyện vệ sinh an toàn lao động năm 2018 từ quỹ bảo hiểm tại nạn, bệnh nghề nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về dạy nghề tiếp tục được tăng cường, công tác tuyển sinh đào tạo mới được các cơ sở dạy nghề tích cực thực hiện. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiếp tục được quan tâm; Ngành đã phối hợp với UBND huyện Yên Lạc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2018 với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số”; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, theo dõi, giám sát tình hình cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế; chương trình tiêm chủng mở rộng và chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được tăng cường. Tổ chức khám sàng lọc, đánh giá lại tình hình suy dinh dưỡng trẻ em cho gần 3000 trẻ em của các xã Đồng Ích (huyện Lập Thạch), xã Thượng Trưng (huyện Vĩnh Tường), cấp gần 3000 suất thuốc miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng chế phẩm sinh học BioGro-MT1 và BioGro-MT2 để xử lý ô nhiễm môi trường trong một số ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản tại Vĩnh Phúc; tổ chức thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học BioGro-MT1 và BioGro-MT2 tại một số ao nuôi, đồng thời hướng dẫn cho các hộ nuôi trồng kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học BioGro-MT1 và BioGro-MT2 đạt hiệu quả cao nhất. Với 15 giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14, Vĩnh Phúc có 3 giải pháp đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Khuyến Khích và Tiến sỹ Mai Lâm Hạc được vinh danh Nhà khoa học của nhà nông tại Hội thi. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học được đẩy mạnh, đã phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất và đời sống.

Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2018, công tác khoa giáo vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về lĩnh vực khoa giáo chưa thường xuyên. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các ngành chuyên môn thuộc khối khoa giáo đôi lúc còn hạn chế; còn có đơn vị trong khối chưa thấy rõ vai trò định hướng của Ban Tuyên giáo đối với việc triển khai nhiệm vụ của mình. Đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo có nhiều thay đổi, kiêm nhiệm nhiều mảng công việc nên chưa dành nhiều thời gian cho lĩnh vực công tác này. Công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt; việc triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật; công tác kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... đã được các cấp, các ngành quan tâm nhưng còn nhiều bất cập.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác khoa giáo trong năm 2019 và những năm tiếp theo Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối Khoa giáo, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh ủy về lĩnh vực khoa giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2019. 

Hai là, chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc, nảy sinh và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo để tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cũng như giải quyết kịp thời khi có vụ việc xảy ra; góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ba là, bám sát Chương trình công tác khoa giáo năm 2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng chương trình công tác Khoa giáo của ngành, địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Bốn là, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành trong Khối khoa giáo tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp số 01-QC/PH, ngày 06/5/2016 giữa Ban Tuyên giáo với các sở, ngành trong khối Khoa giáo giai đoạn 2016-2020; tham mưu tích cực với cấp uỷ tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo.

Năm là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác khoa giáo nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong tình hình mới./.

Trần Minh Nguyệt

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất