Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Các đại biểu đã được thông tin 2 chuyên đề: “Khắc phục, hạn chế những tác động không mong muốn khi thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với Việt Nam”;“Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hiệp định CPTPP mà Việt Nam tham gia là thành viên đã được Quốc hội thông qua cuối năm 2018. Nhìn lại quá trình chuẩn bị tiến tới phê chuẩn tham gia Hiệp định khẳng định Việt Nam rất chủ động, tích cực và thể hiện sự sẵn sàng để hội nhập sâu với thế giới trên tất cả các mặt, trong đó mặt trận ngoại giao và kinh tế là những mũi nhọn được tập trung triển khai.

Theo đồng chí Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương, để khắc phục, hạn chế những tác động không mong muốn khi thực hiện Hiệp định CPTPP, Việt Nam cần phải có những bước cải cách đột phá mạnh mẽ trong rất nhiều các lĩnh vực để môi trường đầu tư kinh doanh trở nên thuận lợi hơn. Việc cải cách này cũng gắn với những cải cách của Chính phủ, giúp chi phí giao dịch giảm, tạo ra được những tiền đề tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho phong trào khởi nghiệp thực chất đi lên.

Tại chuyên đề “Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” do đồng chí Vũ Trọng Hà, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 94 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày khẳng định: Đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ta coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, bên cạnh những thành quả có được, công tác tư tưởng, việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, trong đó trận địa thông tin, truyền thông là một trong những thách thức rất lớn.

Về một số giải pháp đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đồng chí Vũ Trọng Hà nhấn mạnh việc chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị sau hội nghị này, các báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối thông tin nội dung các chuyên đề này đến cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng bộ mình, đồng thời tích lũy, tìm hiểu thêm nội dung thông tin chuyên đề để triển khai sinh hoạt trong các đảng bộ, chi bộ./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất