Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tủ sách điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng lịch “Bảo vật quốc gia” cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Tham gia Đoàn có các đồng chí: Phạm Vũ Phương Linh, Vụ trưởng, Giám đốc chi nhánh NXB Chính trị quốc gia Sự thật tại tp. Cần Thơ; Đặng Đức Chiến, Phó giám đốc Trung tâm sách quốc gia, NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lâm Thành Sĩ, TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo  Tỉnh ủy; trưởng, phó, chuyên viên các phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng tham dự lễ trao tặng. 

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng 2 tủ sách điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng 2 tủ sách điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách chi bộ điện tử là 2 trong 5 tủ sách điện tử NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát hành gồm: Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tủ sách thanh niên học và làm theo Bác; Tủ sách Công an nhân dân học và làm theo Bác; Tủ sách chi bộ điện tử.

Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với hơn 160 đầu sách, chia thành các mảng đề tài: Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nổi bật là các ấn phẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế của đồng chí Trương Thị Mai; tài liệu hỏi - đáp các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội...

Toàn cảnh lễ trao tặng

Toàn cảnh lễ trao tặng

Tủ sách chi bộ trên trang STbook.vn cập nhật hơn 60 đầu sách xuất bản điện tử, bao gồm: Sách nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., tiêu biểu là các ấn phẩm: Hỏi - đáp về quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Hỏi - đáp về Đảng, Nhà nước, đoàn thể và công tác tổ chức, kiểm tra của Đảng; những quy định mới về nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở...
 

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc,Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn, việc trao tặng hai Tủ sách sẽ cung cấp nguồn tư liệu chính thức, chính thống để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tham khảo, nghiên cứu, học tập, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao; từ đó có những hiểu biết, nhận thức đúng đắn, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị to lớn về đạo đức, văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về nghiệp vụ công tác Đảng; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học và làm theo Bác... Đây cũng là hoạt động nâng cao văn hóa đọc, góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc. Thông qua hoạt động trao tặng, đồng chí mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang lan tỏa và nhận được sự phản hồi về chất lượng của Tủ sách điện tử để NXB Chính trị quốc gia Sự thật ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Lâm Thành Sĩ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang trân trọng cảm ơn NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng 02 Tủ sách điện tử cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đồng chí khẳng định đây là món quà thiết thực, thuận lợi song hành cùng sách giấy truyền thống để đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc trong thời đại công nghệ số, giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có nguồn tư liệu chính thức, chính thống để tham khảo, nghiên cứu, học tập, vận dụng và lan tỏa trong toàn Đảng bộ An Giang. Thông qua lễ trao tặng cũng giúp cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang có hướng đổi mới trong xuất bản các ấn phẩm trong thời gian tới nhằm đáp ứng thuận tiện nhu cầu đọc, lưu trữ đa phương tiện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí mong muốn thời gian gian tới tỉnh An Giang nhận được sự quan tâm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tiếp tục giới thiệu những xuất bản phẩm mới, nhất là các xuất bản phẩm điện tử để An Giang nghiên cứu tham khảo và lan tỏa trong toàn Đảng bộ.
 
Trường Giang

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất