Những nỗ lực của công tác tuyên giáo Vĩnh Bảo, Hải Phòng
Huyện ủy Vĩnh Bảo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Vĩnh Bảo gặp không ít khó khăn, thách thức: thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, dân sinh kinh tế của nhân dân trên địa bàn; Vĩnh Bảo trở thành huyện duy nhất của thành phố Hải Phòng phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. Song, các chỉ tiêu kinh tế -xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đã hoàn thành theo Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp năm 2021 đã đề ra.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 12,01%. Thu ngân sách đạt 303 tỷ đồng, vượt 16,9% kế hoạch thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,6 triệu đồng. Công tác chăm lo đời sống nhân dân, giải quyết chính sách người có công, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, gia đình và trẻ em thực hiện đạt kết hoạch. Quốc phòng - an ninh, công tác nội chính, Thanh tra, Tư pháp được tăng cường; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2021, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và định hướng của cấp ủy, đủ số lượng, đúng cơ cấu và thành phần, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của cử tri và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Để có những đánh giá trên không thể phủ nhận vai trò của công tác tuyên giáo đóng góp vào thành tích chung của huyện.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo đã bám sát sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm trong tư tưởng, nỗ lực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Trong lĩnh vực tham mưu, đề xuất, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 43 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng; trực tiếp ban hành 121 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Trong ứng dụng chuyển đổi số, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu chỉ đạo kết nối, nâng cấp đường truyền 30/30 xã, thị trấn, góp phần trong tuyên truyền, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các cuộc giao ban, hội nghị theo kế hoạch. Tổ chức các hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 31 điểm cầu trên 6.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập; Nghị quyết đại hội XVI Đảng bộ thành phố với 33 điểm cầu trên 7.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập; Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 31 điểm cầu 700 đại biểu tham dự…) vừa đảm bảo yêu cầu kế hoạch đặt ra vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Với chức trách là cơ quan tham mưu chính trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo đã chủ động, linh hoạt, thiết thực khi tham mưu cho Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện theo hướng thiết thực hiệu quả, sát thực tiễn cơ sở. Tổ chức học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” vàChuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và Nhân dân Hải Phòng”. Đã có 29 tập thể và 35 cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 2 tập thể và 3 cá nhân được thành phố; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Phát triển 10 mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của huyện, Ban Tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nắm thông tin tình hình dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, động viên các thành viên viết tin, bài, bình luận… đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn hiểu về các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; xây dựng các hội nhóm tích cực trên không gian mạng; thường xuyên tham gia hoạt động báo xấu các tài khoản phản động, chống phá, đăng tin bài để tuyên truyền các thông tin tích cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác tuyên truyền được coi là một trong những thế mạnh. Đã hướng dẫn, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, đăng tải các tin bài phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, để ngày bầu cử 23/5/2021 thật sự là ngày hội toàn dân. Tận dụng ưu thế tuyên truyền của mạng xã hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã lập facebook, fanpage Tuyên Giáo Vĩnh Bảo; Zalo nhóm các trưởng Ban Tuyên giáo đảng ủy xã, thị trấn; Zalo các cộng tác viên dư luận xã hội huyện, tập trung cao cho công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, gương người tốt việc tốt, đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng… Khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn huyện, facebook, fanpage đã tập trung cao tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Facebook, fanpage Tuyên Giáo Vĩnh Bảo được nhiều tập thể, cá nhân ghi nhận, đánh giá cao về tính tích cực, hiệu quả của công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin thời sự, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị được thực hiện tốt từng bước đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên. Hướng dẫn đảng bộ 6 xã (Tam Cường, Trấn Dương, Tân Hưng, Vĩnh Tiến, Cổ Am, Vĩnh Phong) thực hiện quy trình tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ xã.

Theo thực tiễn địa phương và chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành các văn bản tổ chức tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, thành phố trong lĩnh vực khoa giáo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, thiết thực, hiệu quả.

Sau một năm nỗ lực làm việc có thể khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ; sự phối hợp thường xuyên giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; năm 2021, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã đạt được kết quả tích cực, đồng bộ, hiệu quả, được công nhận là tập thể lao động xuất sắc. Công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, tạo môi trường tích cực cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình, cổ vũ động viên nhân dân vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của huyện đề ra.

Bùi Thị Lý

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất