Quảng Ninh: Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản
Quang cảnh cuộc họp các tiểu ban: Tuyên truyền – Khánh tiết và Tổ chức phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Trong quý I/ 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ động chỉ đạo tập trung tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng như: Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), mừng Đảng - mừng Xuân Canh Tý 2020; tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “phương hướng, nhiệm vụ năm 2020” gắn với chủ đề công tác năm về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; hướng dẫn tuyên kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Tham mưu nội dung của Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025: Kế hoạch tuyên truyền - khánh tiết Đại hội hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban.... Ban hành các văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19. Tham gia ý kiến, thẩm định một số văn bản liên quan.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời, thường xuyên cung cấp thông tin, tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: Tuyên truyền trên các website, trang thông tin điện tử từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức họp báo, thông tin báo định kỳ và đột xuất khi cần thiết để cung cấp thông tin chính thống, định hướng kịp thời, chính xác về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. 100% các xã, phường, thị trấn duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, đăng bài, chia sẻ thông tin chính thống qua một số trang mạng xã hội zalo, facebook, tin nhắn điện thoại, qua ứng dụng trên điện thoại thông minh... tiếp tục phát hành tài liệu truyền thông, tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân trên địa bàn.

Về công tác định hướng báo chí, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động định hướng, thông tin báo chí thường kỳ, kịp thời phản ánh và nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Đặc biệt là duy trì xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình báo chí và dư luận phản ánh về tỉnh Quảng Ninh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và đề xuất hướng xử lý. Ban hành Kế hoạch công tác thông tin báo chí năm 2020. Chủ trì tổ chức 4 hội nghị báo chí tháng và định hướng công tác tuyên truyền báo chí tại các hội nghị giao ban. Thường xuyên cập nhật thông tin chỉ đạo từ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chế độ cung cấp thông tin để phục vụ hội nghị thông tin báo chí hàng tuần cho các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện báo chí Trung ương và các ngành trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp tình hình thông tin thời sự của tỉnh gửi các cơ quan báo chí, các phóng viên để trao đổi, cung cấp thông tin và làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Quan tâm đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức 2 hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh và biên tập tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên được thực hiện nề nếp, trong đó tập trung tuyên truyền những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của tỉnh được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Chủ động đề nghị báo cáo viên cấp tỉnh đề xuất nội dung các chuyên đề báo cáo tại hội nghị báo cáo viên thường kỳ hàng tháng. ..

Công tác biên tập và xuất bản cuốn bản tin Sinh hoạt chi bộ tới các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh được duy trì tốt, việc phát hành được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời phục vụ tài liệu sinh hoạt chi bộ trên địa bàn dân cư hàng tháng. Hoàn thiện báo cáo thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 18/12/2017 về công tác biên tập, xuất bản, phát hành, sử dụng, chế độ tài chính Bản tin sinh hoạt chi bộ của Tỉnh ủy Quảng Ninh.

*

Công tác tuyên giáo quý I/2020 nói chung, công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản của Quảng Ninh nói riêng đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng, với đường lối đổi mới của đất nước. Tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần đưa chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

 

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất