Quảng Trị: Biên soạn và phát hành tài liệu “Dân số và Phát triển”
Ảnh minh họa

Theo đó, cuốn tài liệu gồm 03 phần: Phần thứ nhất: Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số; biên tập các văn bản của Trung ương gồm: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 1679/QĐ-TTg, ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dân số  Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 588/QĐ-TTg, ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030”; Quyết định số 1579-QĐ/TTg, ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc Người Cao tuổi đến năm 2030; Và 4 văn bản của tỉnh cụ thể hóa văn bản của Trung ương trong đó có Chương trình hành động số 110-CTHĐ/TU, ngày 27/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

Phần thứ hai: Công tác chỉ đạo, phối hợp, triển khai công tác dân số giới thiệu kết quả và kinh nghiệm rút ra từ công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và Trường Chính trị Lê Duẩn;

Phần thứ ba: Tập sách giới thiệu 19 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác dân số và phát triển. Ngoài ra còn có một số hình ảnh tái hiện hoạt động dân số của tỉnh sau hơn 30 năm kế từ ngày lập lại tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-001/7/2021). Cuốn sách phát hành đến tận xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ công tác truyền truyền nhân 60 năm ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021.

Nguyễn Trí Ánh

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất