Quảng Trị: Ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh

Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các phòng chuyên môn; đồng chí Nguyễn Khánh Vũ - Tỉnh uỷ viên, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong thường trực Tỉnh Đoàn.

Tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã công bố quyết định và tổ chức ra mắt CLB Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Quảng Trị là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị và các vấn đề liên quan đến dư luận xã hội khác. Hoạt động CLB hướng tới nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực công tác; nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn; là diễn đàn để cán bộ, đoàn viên, thanh niên được bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước và quốc tế nổi bật. CLB Lý luận trẻ tỉnh có 25 thành viên, 7 thành viên Ban Chủ nhiệm, đồng chí Trần Văn Đông, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm CLB.

Cũng trong khuôn khổ buổi sinh hoạt, CLB Lý luận trẻ tỉnh đã được nghe đồng chí Hồ Đại Nam thông tin việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn tỉnh và trao đổi chuyên đề: "Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh". Nội dung chuyên đề tập trung vào nhữngvấn đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin không lỗi thời; nhận diện các loại quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; kinh nghiệm và thực tiễn đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng, chống nhận thức sai lệch và lười học lý luận chính trị; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội…Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn CLB thường xuyên có nhiều bài viết để đăng tải trên các kênh thông tin của tỉnh nhằm định hướng dư luận xã hội, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo, định hướng và giao nhiệm nhiệm vụ cho các thành viên Câu lạc bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới Câu lạc bộ cần phải tăng cường hoạt động, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; tuyên tuyền vai trò lãnh đạo của Đảng; những hoạt động của Đoàn thanh niên, hệ thống chính trị, những thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội cho toàn xã hội; tuyên truyền thông tin tốt, những hành động đẹp, nhân rộng những giá trị nhân văn để thúc đẩy xã hội tốt đẹp hơn.Thành viên câu lạc bộ phải nắm vững Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào thực tiễn xã hội và vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, mỗi thành viên Câu lạc bộ phải là những tuyên truyền viên, báo cáo viên làm nồng cốt, định hướng, dẫn dắt CLB Lý luận trẻ cấp huyện; tổ chức sinh hoạt định kỳ bằng các phương thức, hình thức đa dạng, có sản phẩm cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Cũng tại chương trình, các thành viên CLB lý luận trẻ đã tham gia thảo luận sôi nổi, trao đổi về Quy chế và bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới; thảo luận về chuyên đề "Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" với những nội dung như: Trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vấn đề nhạt Đoàn, phai Đảng và các giải pháp phòng ngừa; các biểu hiện của việc lười học chính trị, giải pháp bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng; giải pháp triển khai 4 bài học lý luận chính trị, đồng thời đã khẳng định niềm tin của tuổi trẻ Quảng Trị kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Văn Đông - Chủ nhiệm Câu lạc bộ đề nghị các thành viên Câu lạc phải cụ thể hóa với tình hình thực tiễn theo tinh thần của Ban Chỉ đạo 35; phải khẳng định bản chất cách mạng khoa học, chính trị, nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua; xem chủ nghĩa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là thế giới quan và phương pháp luận khoa học để trang bị kiến thức cho mình trong công tác; tuổi trẻ phải tiếp tục kế thừa, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại mới, tiếp tục đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc phủ nhận những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tú Anh

Tỉnh Đoàn Quảng Trị

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất