Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ giáo viên

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Sóc Trăng đã tổ chức chương trình bồi dưỡng chính trị hè năm 2018, đạt nhiều kết quả thiết thực

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng làm đơn vị đầu mối tiến hành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) xây dựng Kế hoạch liên tịch số 52-KHLT/BTGTU-SGDĐT-SLĐTBXH ngày 09-7-2018 về tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông; giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

Căn cứ vào kế hoạch được ban hành, các ngành, đơn vị có liên quan cụ thể hóa thành kế hoạch riêng, trong có phân công cụ thể việc theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện ở từng đơn vị về đầu mối của tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chọn lựa các nội dung chuyên đề phù hợp về thời gian và nội dung chương trình theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đặc biệt, Sóc Trăng đã sáng tạo trong xây dựng các nội dung chuyên đề đảm bảo tính tổng quan về chính trị - xã hội – ngành theo phương châm: thời sự, thiết thực và hiệu quả. 

Theo đó, nội dung lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 có 07 chuyên đề, được thực hiện trong thời gian 02 ngày, bao gồm: (1) Những nội dung mới, quan điểm cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và chương trình hành động của Tỉnh ủy; (2) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; (3) Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; (4) Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương trong 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; (5) Tình hình an ninh trật tự - An ninh mạng và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh; (6) Đánh giá tình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung Đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Triển khai chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị cho khối chuyên và không chuyên theo Kết luận số 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nội dung khác về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (7) Định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ hằng năm theo kế hoạch của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Sóc Trăng tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến 11 huyện, thị xã, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn trên địa bàn với 122 điểm cầu cho trên 16.112/16.805 cán bộ, giáo viên, giảng viên trong hệ thống giáo dục quốc dân của cả tỉnh. Đã có 15.912/16.112 học viên tham dự, đạt 98,76% so tổng số được triệu tập.

Hình thức học trực tuyến của năm 2018 đã tạo ra bước đột phá trong công tác tổ chức, đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên trên từng địa bàn tham gia học tập đầy đủ, đạt hiệu quả tốt hơn và giảm bớt tốn kém kinh phí cho ngành giáo dục tỉnh nhà. 

 

Sau đợt triển khai trực tuyến, Ban Tuyên giáo 2 huyện còn lại của tỉnh (do không đảm bảo hội trường) tiếp tục chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng LĐTBXH tham mưu cho cấp ủy tiếp tục mở các lớp dành cho số đối tượng giáo viên, cán bộ còn lại trong ngành giáo dục, thời gian mở từ 01- 05/8/2018. Đặc biệt, với cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức trong toàn ngành giáo dục, Sóc Trăng đã quyết định mở rộng đối tượng dự học Chính trị hè thêm đội ngũ giáo viên ở bậc học mầm non của cả tỉnh.

Công tác biên tập tài liệu cho các lớp học đã được quan tâm, chú trọng. Tất cả các học viên tham gia lớp Bồi dưỡng đều được cung cấp tài liệu học tập. Nội dung tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung chuyên đề trong chương trình, phần cuối có nội dung gợi ý viết bài thu hoạch. Từ đó giúp người học có nội dung tham khảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tập trung hoàn thành bài thu hoạch theo quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tham mưu, lựa chọn các báo cáo viên báo cáo các chuyên đề của lớp bồi dưỡng là các thầy cô giáo có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp. Qua đó đã đảm bảo truyền tải các kiến thức của các chuyên đề gắn với minh họa bằng thực tiễn phong phú, giúp người học tiếp thu sâu sắc nội dung các chuyên đề.

Thực tế cho thấy, các học viên tham dự lớp tại các điểm cầu trong toàn tỉnh năm nay có nhiều tiến bộ, đa số thầy, cô và cán bộ quản lý giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tham dự học tập đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện tốt nội quy do Ban tổ chức đề ra, đảm bảo thời gian trong giờ học.

Có thể khẳng định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Sóc Trăng. Với quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả bồi dưỡng chính trị hè đã góp phần quan trọng trang bị hệ thống lý luận, nghiệp vụ nên tảng cho toàn thể cán bộ, giáo viên các trường mẫu giáo, phổ thông; giáo viên, giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Sóc Trăng, từ đó toàn ngành bắt tay vào năm học mới, năm học 2018 – 2019 với nhiều thành công cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Trịnh Phước Thảo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất