Tây Ninh triển khai chủ động, thiết thực, hiệu quả công tác khoa giáo
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nhận diện bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình tỉnh Tây Ninh”.

 

NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục và đào tạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, thực hiện những nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cho cán bộ, đảng viên chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

Hoàn thành việc biên soạn tài liệu địa phương lớp 1. Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng và hiệu quả đối với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021 - 2022; đã chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trong năm học 2022 - 2023.

Năm 2022, tỉnh công nhận 14 trường đạt chuẩn quốc gia (2 trường mầm non, 08 trường tiểu học, 3 trường THCS, 1 trường THPT).

Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chú trọng việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý.

Phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 và chuyên đề toàn khóa (năm 2021) “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, đoàn viên với 936 điểm cầu và sự tham gia của 1.720 lượt tham gia.

Hoạt động trang bị kỹ năng xã hội cho học sinh, sinh viên được quan tâm thông qua các chương trình như: kiến thức giới tính, kỹ năng giao tiếp, tài hùng biện và khả năng làm MC; tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống bạo lực học đường, hoạch định mục tiêu cuộc đời, ... Qua chương trình đã rèn luyện, bổ sung thêm những kỹ năng mềm giúp các em có thể tự tin hơn trong giao tiếp với xã hội. Kết quả đã tổ chức được hơn 50 hoạt động với 15.086 học sinh, sinh viên cùng tham gia; tổ chức được 34 buổi tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản thu hút 19.471 học sinh, sinh viên tham dự.

Phối hợp tổ chức kênh tiếp nhận quyên góp máy tính đã qua sử dụng để hỗ trợ cho học sinh nghèo có điều kiện học tập, với chủ đề “Máy tính cũ - Công dân số mới”; phát động quyên góp, ủng hộ Chương trình “Máy tính cho em”. Kết quả đã phối hợp với VNPT Tây Ninh tổ chức trao tặng 2.151 máy tính bảng cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh; vận động được 1260 máy tính để bàn, 932 máy tính bảng, 557 thiết bị học trực tuyến, 6 laptop, 636 smartphone, 1000 sim điện thoại và tiền mặt: 50.000.000 đồng.

Thực hiện phong trào thi đua văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nếp sống văn hóa công sở, trong 3 năm thực hiện Phong trào thi đua có 21 tập thể và 53 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương khen thưởng 411 học sinh giỏi đạt giải Lê Quý Đôn, trong đó có 11 em học sinh đã phấn đấu đạt giải học sinh giỏi vòng quốc gia.

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến tài đối với học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022 được vinh danh, khen thưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội Khuyến học tỉnh cấp xét học bổng và tuyên dương khen thưởng, trao học bổng khuyến tài cho 89 học sinh, sinh viên Tây Ninh có thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022 nhằm tiếp sức cho các em trên con đường lập nghiệp, thực hiện ước mơ chính đáng của mình là học tập và cống hiến cho đất nước.

Quan tâm, theo dõi, chú ý đẩy mạnh việc phản ánh các tấm gương tập thể nhà trường, những thầy cô giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người; yêu ngành, yêu nghề; cống hiến sức lao động, trí tuệ, sáng kiến của mình để đổi mới cách dạy, cách học; “thực hiện dạy thật, học thật, kết quả thật’’... để giới thiệu, đăng tải trên báo, đài trung ương và địa phương (Báo Tây Ninh, Nội san Giáo dục, Báo Giáo dục và Thời đại, các Tạp chí của ngành...). Đồng thời, qua đó lựa chọn 14 cá nhân tiên tiến, điển hình có những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua giới thiệu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và 7 cá nhân tiên tiến, điển hình có những đóng góp xuất sắc trong phong trào thi đua giới thiệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Y tế

Công tác phòng, chống dịch bệnh được chú trọng, triển khai thực hiện kịp thời và trong tầm kiểm soát, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết và tay chân miệng. Hướng dẫn các địa phương ứng phó và xử lý các ổ dịch kịp thời, không để “dịch chồng dịch”. Thực hiện đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho từng nhóm đối tượng. Đến ngày 01/11/2022, tỷ lệ bao phủ đủ 2 mũi vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên là 98,54%, mũi nhắc 1 + mũi bổ sung là 70,42%; tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi là 100%, mũi 3 là 69,98%; tỷ lệ tiêm vắc-xin mũi 1 cho trẻ em từ 5-11 tuổi là 98,79%, mũi 2 là 59,2%. Hướng dẫn các đơn vị triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.

Ban hành Kế hoạch vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kiểm tra 3.995 cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, kết quả có 3.415 cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh, đạt 85,48%; 580 cơ sở vi phạm (trong đó xử phạt vi phạm hành chính 25 cơ sở), không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Sở Khoa học và Công nghệ

Trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và cơ bản hoàn thành tiến độ đề ra. Công tác tham mưu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hoạt động quản lý đề tài, dự án tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, nghiệm thu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp cơ sở từng bước được cải thiện.

Công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất và quản lý an toàn bức xạ được thực hiện thường xuyên góp phần bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng. Hoạt động sở hữu trí tuệ, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh được chú trọng triển khai. Tích cực tham mưu, kiểm tra việc duy trì, áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh được đưa vào vận hành, từng bước hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ của tỉnh, tạo môi trường giao dịch, tìm kiếm đối tác với sự tham gia của các bên cung - cầu công nghệ và các tổ chức dịch vụ trung gian trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn về những quy định mới của pháp luật lao động. Xây dựng và ban hành các kế hoạch về đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. Tổ chức 18 phiên giao dịch việc làm, với 90 doanh nghiệp, 6.000 lượt người lao động tham gia, tư vấn việc làm và học nghề cho 23.000 lao động. Số lao động có việc làm tăng thêm 16.500 lao động, vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 150 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài. Ước năm 2022 cấp được 2.500 giấy phép cho lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh (cấp mới: 2.000; cấp lại: 230; gia hạn: 270).

Công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo được thực hiện kịp thời. Xây mới 21 căn và sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách; xây tặng và bàn giao 308 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Phê duyệt kết quả rà soát hộ, hộ cận nghèo năm 2022. Xây dựng quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo đa chiều, hộ nghèo tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025.

Tỉnh đã hoàn thành và kết thúc đúng thời gian quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP  và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 của Chính phủ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Tây Ninh đến ngày 31/10/2022.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự thảo Nghị quyết nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy trình tham mưu Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 2 Nghị quyết của HĐND, 2 Quyết định của UBND tỉnh, 1 Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (đã thông qua Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ngày 01/11/2022) .

Tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Nhận diện bản sắc văn hóa và truyền thống gia đình tỉnh Tây Ninh”; kết quả hội thảo được sử dụng làm cơ sở soạn thảo tài liệu cho hướng dẫn viên du lịch và xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng tỉnh Tây Ninh.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã được tổ chức lại theo trạng thái bình thường mới, tập trung chỉ đạo, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện, hoạt động trọng tâm của Tỉnh chặt chẽ, chu đáo. Nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, cấp khu vực, có chiều sâu, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Hoạt động du lịch trên toàn tỉnh diễn ra sôi động, nhộn nhịp và có tín hiệu nhất là các dịp Tết và cuối tuần, lễ 30/4, 01/5 và Quốc khánh 2/9.

Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, năm 2022. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Thể dục thể thao cho mọi người tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác tuyên truyền các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Fanpage, Zalo) trong toàn ngành được tăng cường.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thanh  huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công quản lý nhà nước, triển khai kịp thời nhiệm vụ của ngành; thực hiện tuyên truyền các ngày lễ của đất nước, các sự kiện của tỉnh, của huyện, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của Nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thành Đề án tổng thể xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án tổng thể xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường giai đoạn 2022 - 2025.

Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021 - 2030; phân bổ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025. Báo cáo sơ kết triển khai thực hiện Phương án sử dụng quỹ đất Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh bàn giao về địa phương quản lý. Tiếp tục thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác đo đạc, … theo đúng quy định. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: cấp 191 giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích 106,76 ha; cấp 127.205 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất với diện tích 460.493,19 ha, trong đó cấp 1.543 giấy chứng nhận lần đầu với diện tích 306 ha.

Xử lý hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản, giấy phép về thăm dò, khai thác nước dưới đất, giấy phép xả thải vào nguồn nước theo quy định.

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 và chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 262 cơ sở, ban hành 27 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 13 tổ chức và 14 cá nhân với tổng số tiền là 2.286 triệu đồng.

Thường xuyên kiểm tra tình hình vận hành các trạm quan trắc nước thải, khí thải; kiểm soát các nguồn nước thải xả vào lưu vực sông trên địa bàn tỉnh. Phối hợp giám sát, quan trắc chất lượng nước mặt của Hồ Dầu Tiếng để có biện pháp xử lý kịp thời.

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHOA GIÁO

Bước sang năm mới 2023, Ban Tuyên giáo các cấp tỉnh Tây Ninh tiếp tục tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tổ chức triển khai các giải pháp nhằm ổn định tư tưởng, tâm lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản, chủ trương, chính sách mới trên lĩnh vực khoa giáo; đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động, gây cản trở việc thực thi pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội trên lĩnh vực khoa giáo. Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội khi triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến lĩnh vực khoa giáo và kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (thực hiện theo Chương trình phối hợp hằng năm giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm); tiếp tục tham mưu, triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (rà soát, điều chỉnh, bổ sung).

Đổi mới, đa dạng các phương thức phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với các sở thuộc Khối khoa giáo; cung cấp thông tin cho cơ sở thông qua hình thức tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, toạ đàm, hội thảo…

Theo dõi, định hướng tư tưởng, chính trị và hoạt động của các Hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Đông y tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Cựu Giáo chức tỉnh.

 

Giao Tuyến

 

         

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất