Tây Ninh: Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong tôn giáo, dân tộc
Đồng chí Nguyễn Văn Vy – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh phát biểu tại hội nghị.

 

Hội nghị góp phần định hướng, hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức tôn giáo, đồng bào dân tộc đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, mà cụ thể là Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng cũng như phát huy hơn nữa vai trò của tôn giáo, dân tộc trong công tác tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp thông tin tại hội nghị những nội dung cơ bản, cốt lõi về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào những điểm mới; Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.

Ngoài ra, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin một số nội dung có liên quan về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như: thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở các địa phương; các quy định của pháp luật về xử lý các vi phạm liên quan đến môi trường; các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân cư./.

 

Thắng Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất