Thái Nguyên: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội giai đoạn 2019-2025
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ngày 13/3, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Đề án số 11-ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Xuân Hòa và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Tuấn chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác, điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, ngày 12/11/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 17-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 -2018” và triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác dư luận xã hội (DLXH) như: tổ chức các hội nghị giao ban cộng tác viên DLXH định kỳ, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên DLXH, tổ chức các cuộc điều tra DLXH,...; là đầu mối giúp cấp ủy Đảng quản lý, điều hành hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác DLXH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết thúc năm 2018, Đề án số 17-ĐA/TU đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tiễn: những năm gần đây, Thái Nguyên là cực tăng trưởng mạnh của cả nước (GDP cả năm 2018 tăng 7,08%), trong đó, tăng mạnh về giá trị xuất khẩu và giá trị sản xuất công nghiệp. Kinh tế phát triển thúc đẩy xã hội phát triển, nhưng cũng xuất hiện nhiều vấn đề phức tạp mới, như hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động trái phép của các tổ chức tự xưng mang màu sắc tôn giáo, tình trạng khiếu kiện, khiếu nại về tranh chấp đất đai… vì vậy, việc nắm bắt, định hướng DLXH là một công việc quan trọng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Căn cứ yêu cầu thực tiễn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, ngày 3/12/2018, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025”.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý; tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH trong công tác điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH; kịp thời nắm tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những quyết sách đúng đắn, đồng thời hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đề án cũng nêu lên 5 mục tiêu cụ thể, với 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH; Đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, định hướng DLXH; Xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác DLXH và đội ngũ cộng tác viên DLXH…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa yêu cầu các cấp ủy đảng trong tỉnh triển khai quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án. Thường trực Tỉnh ủy giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan Thường trực Đề án - thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và báo cáo kết quả việc thực hiện Đề án theo quy định./.

Tin, ảnh: Trần Thép
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất