Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Đồng chí Mai Tiến Dũng trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chuyên đề: Hoạt động của Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần thực hiện phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” do đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày.

Theo đồng chí Mai Tiến Dũng, mặc dù việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với xây dựng Chính phủ điện tử vẫn còn không ít hạn chế, bất cập nhưng bước đầu đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Cổng dịch vụ Công quốc gia đã thực hiện, kết nối, tích hợp với 10 bộ, ngành; 62/634 địa phương, 8 Tập đoàn, tổng công ty, công ty. Tính từ tháng 12 – 2019 đến tháng 2-2020, Cổng đã thực hiện thiết lập được 62.432 tài khoản, trong đó có 62.126 tài khoản cá nhân, 296 tài khoản doanh nghiệp. Có hơn 16,3 triệu lượt truy cập vào hệ thống. Đã có gần 1,8 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái lên Cổng dịch vụ công quốc gia được xử lý thành công. Tiếp nhận, xử lý 4.330 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Tổng đài hỗ trợ, giải đáp 4.807 cuộc gọi.

Trong tháng 1-2020, Cổng dịch vụ quốc gia đã tiếp tục tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam. Dự kiến trong Quý 1-2020, đã tiếp tục tích hợp, cung cấp đối với các nhóm dịch vụ thiết yếu, có đối tượng thực hiện cao như: nộp thuế điện tử đối với cá nhân, cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, xác nhận số chứng minh thư nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân…

Từ những kết quả đạt được, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như: cần có quyết tâm chính trị, thống nhất quan điểm chỉ đạo và bám sát mục tiêu đề ra. Thể chế cần đi trước để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai cải cách thủ tục hành chính và Chính phủ điện tử. Cần gắn kết cải cách hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử, có cách dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ. Cần lấy người dùng làm trung tâm. Có sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương; huy động sự tham gia của cả xã hội vào quá trình cải cách và vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế. Chú trọng công tác truyền thông và đào tạo, nâng cao nhận thức của toàn xã hội.

Trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; trọng tâm là việc xây dựng Chương trình cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Đổi mới lề lối làm việc, hướng tới xây dựng cơ quan nhà nước không giấy tờ.

Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và sự vận hành hệ thống thống suốt, hiệu quả.

Đồng chí Lê Xuân Sang trình bày tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Sang trình bày tại Hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Sang, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trình bày chuyên đề Tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam, một số đánh giá ban đầu.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất