Trà Vinh tổ chức thành công Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Thí sinh Trần Xuân Sơn, nhận khen thưởng giải nhất tại Hội thi

Tham gia Hội thi có 41 thí sinh là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và tuyên truyền viên của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong này có 8 thí sinh nữ, 3 thí sinh dân tộc Khmer; thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1962 (59 tuổi), thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 1990 (31 tuổi).

Thực hiện quy chế Hội thi, các thí sinh đã tập trung nghiên cứu, xây dựng đề cương và chọn thuyết trình, trả lời câu hỏi về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã để dự thi. Ban Giám khảo đánh giá cao các phần thi của các thí sinh với khả năng biên tập, xây dựng đề cương đảm bảo bố cục, gắn lý luận với liên hệ thực tiễn; vận dụng và thể hiện tốt các kỹ năng, thực hiện đủ các bước của một quá trình triển khai nghị quyết và tuyên truyền miệng, có dẫn dắt vấn đề, phân tích, nhấn mạnh vấn đề, kết luận và định hướng hành động cho người nghe; đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin liên quan đến chủ đề dự thi, nhất là các chủ trương, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo vào trúng trọng tâm và đảm bảo thời gian. 

Trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức Hội thi đảm bảo thích ứng an toàn, chặt chẽ, chu đáo, đảm bảo đạt 2 mục tiêu: vừa tạo điều kiện cho các thí sinh thể hiện năng lực, phương pháp, trao đổi, học tập kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời kiện toàn, củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng công tác, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi chọn khen thưởng cho 13 thí sinh có thành tích xuất sắc qua thực hiện các phần thi. Thí sinh, Trần Xuân Sơn, đơn vị huyện Cầu Kè đạt giải Nhất của Hội thi, làm thí sinh đại diện cho tỉnh Trà Vinh tham gia Hội thi khu vực phía Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2021./. 

Nguyễn Văn Dũ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất