Văn nghệ sĩ An Giang tích cực sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị về nghệ thuật, tư tưởng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu tại buổi họp mặt

Dự buổi họp mặt có các đồng chí lãnh đạo: Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; cùng dự có các văn nghệ sĩ là người con của An Giang thành danh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh như: Nghệ sĩ Nhân dân,TS. Bạch Tuyết; Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm; Nhà biên kịch- đạo diễn Dương Cẩm Thúy; Nhà văn Văn Định; Nhà điêu khắc Trần Thanh Phong và 100 văn nghệ sĩ trong tỉnh dự họp mặt.

Quang cảnh buổi Họp mặt

Quang cảnh buổi Họp mặt

Công tác quảng bá đóng một vai trò hết sức quan trọng

Trong niềm vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh dành cho văn nghệ sĩ, nhà văn trẻ Lê Quang Trạng chia sẻ những cảm xúc, đồng thời nêu vấn đề đặt ra là, làm sao để những tác phẩm ấy vươn xa và tồn lại lâu trong lòng công chúng? Nhà văn trẻ cho rằng, ngoài chất lượng tác phẩm thì công tác quảng bá cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Soạn giả Trọng Nguyễn – tác giả bản vọng cổ nổi tiếng “Chợ Mới” từng chia sẻ rằng, chính nhờ sự đầu tư quảng bá, phát sóng nhiều lần và nhiều nơi trong địa phương, mà bản vọng cổ Chợ Mới đi vào lòng người. Rồi chính người dân Chợ Mới khi đã thuộc và mến yêu bản vọng cổ, họ đã mang tác phẩm ấy đi xa, lan tỏa đến nhiều nơi để nó không chỉ trở thành một bài “địa phương ca” mà còn là bản vọng cổ độc đáo, bất hữu trong kho tàng vọng cổ dân tộc. Vì lẽ ấy, mà Soạn giả Trọng Nguyễn rất mong lãnh đạo tỉnh nhà, không chỉ quan tâm và đầu tư hơn nữa những cuộc thi sáng tác như năm qua, mà đồng thời có chiến lực đầu tư trong quảng bá tác phẩm. Nhà hát An Giang và “Đề án xây dựng, phát triển Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn (2021 – 2025), tầm nhìn đến năm 2030” trong đó có Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang lần thứ nhất, là một trong những minh chứng cụ thể nhất về sự đầu tư dài hạn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong xây dựng và quảng bá văn học nghệ thuật của tỉnh ta một cách sâu rộng, đúng như tinh thần Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2018 của Bộ Chính trị: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”.

Nhà văn Lê Quang Trạng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả tập truyện ngắn “Vệt sáng của bụi” vừa đạt Giải III cuộc thi “Văn học tuổi 20” năm 2022 do NXB Trẻ tổ chức sẽ đại diện cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ tỉnh nhà phát biểu cảm nghĩ trong chương trình họp mặt hôm nay.

Nhà văn Lê Quang Trạng, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả tập truyện ngắn “Vệt sáng của bụi” vừa đạt Giải III cuộc thi “Văn học tuổi 20” năm 2022 do NXB Trẻ tổ chức sẽ đại diện cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ tỉnh nhà phát biểu cảm nghĩ trong chương trình họp mặt hôm nay.

“Truyền lửa” cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ

Là những người con An Giang xa xứ, đã và đang thành danh trong hoạt động nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân - TS. Bạch Tuyết và Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm phát biểu những suy nghĩ rất chân thành, biểu thị niềm hân hoan, phấn khởi trước sự phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo của tỉnh nhà, đồng thời gửi lời tri ơn với Nhân dân An Giang đã dõi theo, ủng hộ văn nghệ sĩ, cảm kích sự quan tâm rất đặc biệt, chân thành, tạo điều kiện về mọi mặt của Lãnh đạo tỉnh dành cho văn nghệ sĩ An Giang phát huy tài năng nghệ thuật phục vụ công chúng cả nước nói chung và An Giang nói riêng – vùng đất địa linh nhân kiệt có “Núi – Sông”, con người hiền hòa, cần cù, thông minh, sáng tạo, khát vọng lớn, chịu thương, chịu khó…góp phần “truyền lửa” cho thế hệ văn nghệ sĩ trẻ tỉnh nhà.

Nghệ sĩ Nhân dân,TS.Bạch Tuyết; Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm; Nhà biên kịch- đạo diễn Dương Cẩm Thúy; Nhà văn Văn Định; Nhà điêu khắc Trần Thanh Phong là người con An Giang xa quê về dự Họp mặt.

Nghệ sĩ Nhân dân,TS.Bạch Tuyết; Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm; Nhà biên kịch- đạo diễn Dương Cẩm Thúy; Nhà văn Văn Định; Nhà điêu khắc Trần Thanh Phong là người con An Giang xa quê về dự Họp mặt.

Phát biểu tại buổi Họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp tích cực, những kết quả tốt đẹp của đội ngũ văn nghệ sĩ đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định: Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”. KT-XH của tỉnh có nhiều khởi sắc, với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng kinih tế đạt 6,87%, đời sống nhân dân được cải thiện, QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và dân vận đạt nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, Tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022), góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người An Giang.

Những thành tựu chung đó, có sự đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh, đã  tích cực sáng tác nhiều tác phẩm giá trị về nghệ thuật, tư tưởng; phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân - nhất là kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh An Giang, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo hiệu ứng thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà.

Những định hướng quan trọng

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, bên cạnh những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị; không thể thiếu sự chung sức, đồng hành của đội ngũ văn nghệ sĩ. Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số nội dung để Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh quan tâm thực hiện trong thời gian tới, như sau: 

Một là, tiếp tục triển khai, học tập, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là các Nghị quyết liên quan đến văn học, nghệ thuật, như: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết số 23-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 33 của BCH TƯ Đảng (khóa 11) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thông điệp của Hội thảo Quốc gia về “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. 

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, lịch sử, văn hoá của tỉnh, nhất là kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; khích lệ, động viên các văn nghệ sĩ tích cực lao động sáng tạo, với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong Tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch năm 2023.

Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 20, ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, gắn với các hoạt động kỷ niệm “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023)

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, sáng tác chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”; đặc biệt là Chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Khuyến khích, động viên sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng, phản ánh sự phát triển của Tỉnh, truyền thống văn hóa con người An Giang; ca ngợi về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các bậc tiền nhân; quảng bá giới thiệu các ca khúc đạt giải Sáng tác ca khúc về An Giang.

Bốn là, quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật có phẩm chất chính trị,  trình độ chuyên môn, uy tín cao; am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ; có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hoá, văn học, nghệ thuật. 

Năm là, triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” Tiếp tục nỗ lực, tạo ra nhiều tác phẩm giá trị cao về nghệ thuật, tư tưởng; góp phần xây dựng con người và đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của nhân dân; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Đồng chí Bí thư tin tưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang tiếp tục là mái nhà chung, là nơi hội tụ các anh, chị, em văn nghệ sĩ; cùng góp phần xây dựng An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại buổi họp mặt, thừa ủy quyền của Văn phòng Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh An Giang đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước  Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” đối với nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tường; phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” đối với 13 cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng thưởng Bằng khen đối với 6 tác giả đạt giải cao tại các cuộc thi văn học nghệ thuật toàn quốc và cấp tỉnh năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tường.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân” cho nghệ nhân ưu tú Trần Văn Suôl và nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Tường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 văn nghệ sĩ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Thanh Hương trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 13 văn nghệ sĩ

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các VNS ở các chuyên ngành đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các cuộc thi, liên hoan cấp Trung ương, khu vực và cấp tỉnh tổ chức trong năm 2022.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Thúy Xuân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các VNS ở các chuyên ngành đã tham gia và đạt nhiều giải thưởng do Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các cuộc thi, liên hoan cấp Trung ương, khu vực và cấp tỉnh tổ chức trong năm 2022.

Thay mặt Ban Tổ chức buổi Họp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Hương trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chân tình, góp phần truyền cảm hứng sáng tác cho lực lượng văn nghệ sĩ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Lê Hồng Quang, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tinh ủy và cũng là nhà báo - nhà thơ - nhạc sĩ  bút danh Hoàng Kỳ. Với trách nhiệm Cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trong lực văn học, nghệ thuật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư và cầu thị tiếp thu những hiến kế, kiến nghị của văn nghệ sĩ để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, góp phần tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật tỉnh nhà, góp phần xây dựng và lan tỏa những hệ giá trị tốt đẹp, nhân văn của văn hóa, con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến!

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các Văn nghệ sĩ

Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các Văn nghệ sĩ

Trường Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất