Vĩnh Long khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự Hội nghị có trên 3.300 đại biểu, tham dự tại 122 điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh triển khai, quán triệt 22 văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản cụ thể hóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó có nhiều văn bản có tính chất rất quan trọng về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương như: Quy định số 22-QĐ/TW của về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW “về thi hành Điều lệ Đảng”; Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư “về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, …

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế, nhấn mạnh: những nội dung được triển khai trong hội nghị rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự trong tình hình mới, có liên quan trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Do đó, các cấp ủy đảng cần phải tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phù hợp và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; trong đó, làm rõ được những quy định, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu... để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thông hiểu, nắm rõ để thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tình ủy đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần đánh giá đúng tình hình, thực tế tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy phù hợp từng địa phương, đơn vị. Phải đảm bảo triển khai, quán triệt và hướng dẫn cho đảng viên nắm chắc và thực hiện tốt các nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng. Phải có sự đột phá tư duy về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời, quyết tâm hơn trong công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, nhằm để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Quang Chiến
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất