Ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV.
Mở đầu phiên họp buổi sáng, các đại biểu nghe ông Nguyễn Cao Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo về kế hoạch đầu tư công.

Báo cáo đánh giá: Việc giao chi tiết và thông báo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 cho các đơn vị cấp dưới được triển khai kịp thời, thực hiện đúng các quyết định, thông báo vốn của cấp có thẩm quyền. Số vốn bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản và thu hồi vốn ứng trước chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn cân đối. Trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, ngân sách trung ương tỷ lệ thanh toán nợ và thu hồi ứng chiếm 53,28% so với kế hoạch vốn; vốn ngân sách cấp tỉnh thanh toán nợ là 276,886 tỷ đồng, chiếm 55,5% kế hoạch vốn. 

Hạn chế tối đa khởi công các dự án mới, chỉ khởi công mới các dự án cấp bách, các dự án khắc phục thiên tai, bão lụt để đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Nợ đọng xây dựng cơ bản của các công trình, dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư tính đến sau giao kế hoạch năm 2018 tại thời điểm 31/10/2018 đã giảm 471,668 tỷ đồng so với thời điểm sau giao kế hoạch vốn năm 2017 và giảm 1.525,286 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2014, nhất là cấp nợ nguồn vốn ngân sách trung ương và các khoản vay tạm ứng ngân sách cấp tỉnh.

Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp.

Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 của tỉnh, xác định nhiệm vụ, công trình, dự án trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và ưu tiên huy động, bố trí nguồn lực. Cụ thể như: xây dựng Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh; xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II); xây dựng kênh kết hợp đường Vạn Hạnh (giai đoạn I); cơ sở hạ tầng khu du lịch sinh thái Tràng An; đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Ninh Bình...

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe ông Trần Song Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính trình bày các báo cáo: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2018, dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài chính đến ngày 15/11/2018.

Giám đốc Sở Tài chính
Giám đốc Sở Tài chính trình bày các báo cáo tại kỳ họp.
 
Theo đó tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước đến thời điểm báo cáo đạt 10.450.000 triệu đồng, tăng 31,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa (không gồm tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) đạt 4.901.900 triệu đồng, tăng 8,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó có 13/15 khoản thu đạt và vượt dự toán. Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện là 1.790.000 triệu đồng, tăng 90,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Có 8/8 huyện, thành phố ước thực hiện thu tiền sử dụng đất đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện là 3.712.100 triệu đồng, tăng 49,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao...
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình.
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các tờ trình.
 
HĐND tỉnh cũng đã nghe các tờ trình: Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của HĐND tỉnh; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết về giải quyết vấn đề phát sinh từ kỳ họp thứ 8 đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch từ năm 2010 đến năm 2018 tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và một số tờ trình, báo cáo quan trọng khác.
 
Baoninhbinh.org.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất