Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/11/2018 16:53'(GMT+7)

Thanh Hóa: Đa dạng nội dung, hình thức trong tuyên truyền bảo vệ môi trường

 

 

Các ý kiến nêu tại buổi Tọa đàm đều xoay quanh việc đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại các địa bàn trong tỉnh Thanh Hóa, trên các lĩnh vực. Đại diện các sở, ngành, cấp ủy và chính quyền các cấp cũng đã trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền ở các địa phương, các ngành, tham mưu trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3-6-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” (Nghị quyết 24).

TS. Nguyễn Văn Phát, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 24 được ban hành,  Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo vệ môi trường, tích cực thúc đẩy công tác bảo vệ môi trường trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Bám sát các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết 24, Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra rất rõ những mục tiêu, chỉ tiêu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa phấn đấu thực hiện định hướng đến 2025 trên rất nhiều lĩnh vực.

Ưu tiên số 1 trong các giải pháp Tỉnh ủy đề ra là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trong đó đề cập trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Điểm mới là đề cao trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, trang trại… trong tuyên truyền, thực hiện bảo vệ môi trường.

Ngay sau đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tuyên truyền các văn bản, quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, trách nhiệm, nghĩa vụ trong công tác bảo vệ môi trường; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan; bảo vệ môi trường của các khu vực trọng điểm, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh, chú trọng tuyên truyền những vấn đề mới nảy sinh gây bức xúc trong nhân dân; biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt…

Thanh Hóa tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các Hội thảo khoa học, các diễn đàn thảo luận về bảo vệ môi trường, thông qua các hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban, các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức mới, các lớp chuyên đề, các buổi sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng và Mặt trận Tổ quốc… Tỉnh cũng đã tổ chức các đợt khảo sát thực tế dành cho phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, từ đó, nắm thông tin tại địa bàn…

Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết,  với vai trò là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đã triển khai nhiều chương trình, dự án tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Phát tờ rơi, xây dựng mô hình, phát động chiến dịch làm sạch biển… Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Theo đại diện Sở Công thương, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường được mở rộng góp phần nâng cao nhận thức trong giới doanh nghiệp, khuyến khích khai thác khoáng sản bằng công nghệ cao, hạn chế phát triển nhiệt điện, khuyến khích phát triển năng lượng.

Tại Tọa đàm, đại biểu cũng đã nêu ra những nội dung, yêu cầu, tồn tại đặt ra cho công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Thanh Hóa cho rằng, cách làm trong tuyên truyền, giáo dục thì bài bản nhưng kết quả chưa được như mong muốn do việc nhiều, dân cư đông, tốc độ phát triển nhanh đặt ra nhiều thách thức.

Nhiều đại biểu cũng nhận định, các thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường còn chưa cụ thể, cách thức truyền tải thông tin vẫn theo cách truyền thống, chưa đột phá theo những cách truyền thông mới.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong tình hình mới, giải pháp, kiến nghị đại biểu nêu ra tập trung vào các yêu cầu về đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền,  tuyên truyền phải đi đôi với giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật; đồng thời, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực trong công tác bảo vệ môi trường.

Cao Nguyên

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất