Bắc Giang nhân rộng điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải

Thông qua sinh hoạt và công tác, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tăng cường kiểm điểm, đánh giá, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các cấp ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tăng cường trách nhiệm nêu gương. Các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh tăng cường chỉ đạo cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; tập trung nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm phá vỡ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan nhà nước các cấp xây dựng kế hoạch thực hiện; xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc những vấn đề còn yếu kém về “ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” để tập trung giải quyết.

Trong năm 2019, các chi bộ Đảng ở Bắc Giang đã lựa chọn những nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ để đánh giá kết quả làm theo, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém thời gian tới. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, năm 2019, tỉnh Bắc Giang cũng tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế xã hội như: Thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, vững chắc; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực xã hội và xây dựng xã hội tiến bộ, hài hòa. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng nền hành chính kỷ cương, liêm chính, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân...

Năm 2018, toàn tỉnh Bắc Giang có 3.908 việc của tập thể, 113.798 việc của đảng viên và hàng chục nghìn việc của đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo gương Bác, tập trung vào các nội dung: Thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở; nâng cao chất lượng công việc được giao; trung thực, gương mẫu, không suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân... Số việc đăng ký đã thực hiện đạt trên 95%. 

10/10 huyện, thành phố ở tỉnh đã đăng ký 229 nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký giải quyết 1.944 vụ việc nổi cộm, bức xúc. Các vụ việc đăng ký giải quyết dứt điểm tập trung ở các lĩnh vực: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề môi trường; nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là trưởng thôn, bản, phố... Số vụ việc đã giải quyết đạt trên 90%. 

Nhiều cơ quan, đơn vị ở tỉnh đã có những cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc tập trung thực hiện tốt phương châm “Làm theo Bác”, những việc cần làm ngay về “Tăng năng suất lao động; thực hành tiết kiệm,chống lãng phí; tình yêu thương vì con người”. Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Yên đã chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về “Quỹ tiết kiệm tương thân tương ái” tại Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; mô hình “Nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện”; mô hình cứng hóa đường giao thông nông thôn ở Đảng bộ xã Đại Hóa./.

Việt Hùng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất