Hà Tĩnh: Tọa đàm về nêu gương người đứng đầu trong học và làm theo Bác

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: tổ chức chương trình Tọa đàm là một công việc thật sự cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, về cơ bản, cán bộ, đảng viên trong tỉnh nói chung, trong Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đã có nhận thức khá toàn diện về vai trò của người đứng đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước cũng như trong công việc quản lý, điều hành cụ thể. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này chưa đồng đều; từ nhận thức tới hành động còn có khoảng cách, các đề xuất đưa ra chưa rõ ràng.

Khẳng định tác động của người đứng đầu vô cùng lớn, tạo sức lan tỏa rộng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thông qua Tọa đàm phải làm rõ được những nội dung, nhiệm vụ, cách làm cụ thể trong việc nêu gương gắn với học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phải chỉ ra được những hạn chế, bất cập trong thực hiện công việc, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là người đứng đầu không chỉ phải thật sự gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà còn phải mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong trách nhiệm nêu gương của bản thân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục kiên quyết chấn chỉnh cán bộ, có biện pháp, quy định để tránh suy thoái trong cán bộ, đảng viên với các biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ; tiếp tục tuyên truyền, nêu gương sáng đảng viên để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Việc nêu gương của người đứng đầu phải thực hiện bằng hành động cụ thể, xây dựng kế hoạch, cam kết và công khai, có kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá. Việc nói và làm của người đứng đầu phải đi vào thực tiễn, thật sự có hiệu quả, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào Đảng, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Thời gian qua, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã có những bước chuyển tích cực trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự phê bìn
h và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ… Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu đạt được trên lĩnh vực của tỉnh.

Trên cơ sở những kết quả cụ thể, kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tại Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ các vấn đề về nhận thức vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thời gian qua. Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp để tập trung thực hiện tốt nêu gương của người đứng đầu trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Đình Hưng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất