Hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ
Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) trưng bày sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Xác lập thêm những thành tựu mới

Đã nhiều năm nay, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Kho 802, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) triển khai các biện pháp học tập và làm theo “phong cách làm việc tới nơi, tới chốn” của Bác, gắn với thực hiện lời dạy: “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải biết quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Đại tá Lại Lương Thọ, Chính trị viên Kho 802, cho biết: “Để thực hiện nội dung này, Đảng ủy Kho 802 triển khai viết cam kết thực hiện với những nội dung, biện pháp thiết thực, cụ thể. Những cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm trong công tác phải đăng ký rõ thời gian khắc phục sửa chữa... Nhờ vậy, thời gian qua, Kho 802 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng nghìn tấn vũ khí được bảo dưỡng, sửa chữa; việc quản lý, tiếp nhận, cấp phát đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối”.

Nhìn Đại úy QNCN Hà Minh Nho (Phân xưởng 5, Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật, Quân chủng Phòng Không-Không quân) ít ai nghĩ anh lại có nhiều sáng kiến làm lợi cho đơn vị đến như vậy. Chưa đầy 5 năm, người lính thợ với đôi bàn tay tài hoa đã cho ra đời 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đó là “Thiết bị cấp nguồn tủ M59, phục vụ sửa chữa hiệu chỉnh cơ động xe X”; “Giá kiểm tra tín hiệu trả lời tên lửa M”; “Bộ khởi động máy khí nén YKC400 dùng nguồn của máy hàn 3 pha 380V”… Các sáng kiến này đã giúp anh và đồng đội, suốt 3 năm qua, sửa chữa được 60 kíp xe các loại tại đơn vị đều đạt chất lượng cấp 2 đồng bộ, ổn định, có độ tin cậy cao, đẹp về mẫu mã, hình thức, phục vụ tốt cho công tác huấn luyện, SSCĐ…

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã xuất hiện nhiều phương châm hành động thiết thực, nhiều phong trào mô hình tốt, như: 6 tiêu chuẩn đạo đức “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, nhân ái” của Cục Tuyên huấn; “10 tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp” của Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Bài hay, ảnh đẹp, trình bày tốt” của các đơn vị báo chí… Chính từ những nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đã trực tiếp góp phần để Cơ quan TCCT quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP), TCCT các nội dung, biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động CTĐ, CTCT đối với toàn quân sát, đúng, hiệu quả, nhất là những vấn đề có tính chiến lược, những vấn đề mới nảy sinh…

Cũng từ phong trào học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ quân đội đã xác lập thêm những thành tựu mới. Tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân lần thứ 19, đã có 501 công trình của 978 tác giả, thuộc 38 đơn vị trực thuộc QUTƯ, BQP tham gia trên các lĩnh vực hoạt động của quân đội. Theo ban tổ chức, số lượng công trình, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự giải thưởng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao; đối tượng tham dự được mở rộng, thể hiện rõ tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ quân đội.

Lan tỏa rộng khắp, sôi nổi trong toàn quân

Theo Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực QUTƯ về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ quân đội và toàn quân (gọi tắt là Bộ phận giúp việc 05): Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn quân tổ chức sôi nổi, rộng khắp, thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đề cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt toàn diện, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, lực lượng, xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, như: “Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”, “5 không, 3 phát huy trong huấn luyện”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương theo hành động”, “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”…  Ở các viện, bệnh viện và học viện, nhà trường, việc học tập và làm theo Bác đã động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên say mê nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào từng ngành, từng lĩnh vực, góp phần giải quyết những vấn đề về lý luận và thực tiễn quân sự. Các cơ quan, đơn vị hành chính, đã động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thi đua cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác; rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ở các nhà máy sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên luôn say mê nghiên cứu thiết kế, chế tạo ra các sản phẩm phù hợp với cho từng lực lượng trong điều kiện mới...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng bộ phận giúp việc 05, khẳng định: “Từ việc học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ toàn quân có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tinh thần đoàn kết thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá để thực hiện một cách bài bản, nghiêm túc. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, năm 2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, QUTƯ, BQP xác định đột phá vào “Nâng cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới”. Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy, các tổ chức quần chúng, nghiên cứu, lựa chọn những vấn đề cốt lõi của các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, nhằm khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Tập trung xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới mới những đặc trưng tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức kỷ luật, sức khỏe, tri thức khoa học và trình độ quân sự. Các đơn vị coi đây là giải pháp nền tảng để thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Theo QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất