Ninh Bình: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 nghiêm túc, chất lượng
PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày 3 nội dung cốt lõi của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW, ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch số 123 ngày 10/12/2018 về việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chiều 14/12, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến, kết nối với điểm cầu Trung ương cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh: gồm các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở tỉnh; các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Ngoài ra, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên của các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng tham gia hội nghị học tập chuyên đề tại hội trường Trụ sở Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày 3 nội dung cốt lõi của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc học tập chuyên đề nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Cùng thời gian qua phát sóng trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các huyện, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc đã đồng loạt tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt của đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Hầu hết các đơn vị đã thực hiện và triển khai theo đúng Kế hoạch số 123 ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề tại cấp huyện, xã. 

Tham gia học tập là các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc; trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại địa bàn. Tổng số đại biểu tham dự đạt 97%. Những đơn vị có tỷ lệ trên 95% đại biểu dự hội nghị đó là: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan, huyện Hoa Lư, huyện Yên Mô, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng… Cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, đông đảo đảng viên và nhân dân trong tỉnh cũng đã theo dõi và học tập.

Việc học tập, quán triệt nghiêm túc các nội dung của chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân", sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh Ninh Bình đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Xuân Chuyên

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất