Ninh Bình: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm công tác
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại Tỉnh ủy

Thực hiện chủ đề năm 2018: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nghiêm túc triển khai và xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức, quán triệt, học tập tuyên truyền thực hiện các nội dung của chủ đề năm 2018 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung trọng tâm, những vấn đề cấp bách để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện như: Duy trì và thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần; tập trung nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết kịp thời các công việc cho công dân; thực hiện phong cách ứng xử văn minh, lịch sự; gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm. Chú trọng việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội; phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, thi đua xây dựng nông thôn mới… góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

 

Các cấp ủy Khối lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều cách làm linh hoạt  

Đảng ủy Quân sự tỉnh đã gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện nghiêm 4 không: không đánh bạc dưới mọi hình thức, không vay và cho vay nặng lãi hoặc tham gia các tổ chức tín dụng đen; không uống rượu bia say; không vi phạm luật khi tham gia giao thông và thực hiện phong trào “cơ quan, đơn vị không khói thuốc”.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo việc học tập chủ đề năm 2018 gắn với thực hiện phong trào “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với nội dung 5 nâng, 5 công tác đột phá và 10 công tác trọng tâm; phát huy truyền thống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất trong lực lượng công an toàn tỉnh.

Trong triển khai thực hiện, huyện ủy Nho Quan chỉ đạo tập trung nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực, trách nhiệm trong lãnh đạo và triển khai nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã. Huyện ủy Gia Viễn, Thành ủy Tam Điệp đã chú trọng công tác đối thoại với nhân dân để giải đáp kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; giải quyết ô nhiễm môi trường và các vấn đề an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị văn minh; xây dựng phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gần dân, sát dân, gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, nói đi đôi với làm. Huyện ủy Yên Mô đã chỉ đạo học tập chủ đề năm 2018 gắn với đẩy mạnh phong trào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu...

Thành phố Ninh Bình quán triệt và nêu gương thực thi công vụ theo chủ đề năm 2018

Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy về nêu gương, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn nội dung trọng tâm năm 2018 của thành phố để tập trung lãnh đạo đó là: Quán triệt, thực hiện Quy chế quản lý đô thị, trọng tâm là lĩnh vực trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cam kết gương mẫu thực hiện tốt Quy chế quản lý đô thị; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi quy chế; tập trung giải quyết các kiến nghị, đề nghị của cơ sở có liên quan; hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể về giữ gìn vệ sinh môi trường và đảm bảo trật tự đô thị, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và 6 chương trình công tác của Thành ủy.

Các chi bộ tổ dân phố, thôn tổ chức quán triệt, tuyên truyền về Quy chế quản lý đô thị, tiêu chí tuyến đường văn minh đô thị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện tốt Quy chế; các cấp ủy chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trong từng năm để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tổ chức thực hiện; lựa chọn những khâu yếu, những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết triệt để, có hiệu quả…

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố Ninh Bình

Trong triển khai thực hiện, một số Đảng bộ, chi bộ đã sáng tạo, có những cách làm hay như: Đảng bộ Công an thành phố đã triển khai thực hiện chủ đề năm gắn với thực hiện phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, nâng cao trách nhiệm, năng lực, hiệu quả công tác để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động của Bộ Công an về “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức thiết thực, cụ thể với từng lĩnh vực của các tổ, đội, đơn vị công tác; lựa chọn chủ đề “chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với nội dung 5 nâng, 5 công tác đột phá và 10 trọng tâm...

Trường Mầm non Thượng Kiệm làm theo lời Bác gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trường Mầm non Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn đã có nhiều việc làm thiết thực gắn với thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; lấy chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, chất lượng công việc làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên... để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường không ngừng khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chăm sóc, giáo dục trẻ ngày một tốt hơn..

Ban Giám hiệu nhà trường đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gắn chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng người. Đối với cán bộ quản lý, nhà trường luôn thực hiện tốt việc nêu gương, đi đầu trong mọi hoạt động; giáo viên chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tiết kiệm văn phòng phẩm, tác phong làm việc, sinh hoạt nhanh nhẹn và khoa học; nhân viên nhà bếp thì cố gắng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh…

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cho từng nội dung, từng thời điểm cụ thể cho mỗi giáo viên. Trong đó, yêu cầu giáo viên thực hiện soạn bài đầy đủ, chất lượng theo chương trình giáo dục mầm non; thường xuyên thăm lớp, dự giờ và tổ chức cho các giáo viên đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các trường bạn. Xác định rõ, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là một nghề có tính đặc thù rất cao, mỗi lời nói, hành vi của các cô sẽ có ảnh hưởng rất sâu sắc đến tâm, sinh lý trẻ nhỏ, nhà trường yêu cầu các giáo viên, cán bộ, nhân viên phải luôn rèn luyện đạo đức, ăn mặc gọn gàng, lịch sự đúng phong cách nhà giáo để nêu gương cho học sinh. Các giáo viên được thường xuyên đi tập huấn chuyên đề về tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ theo từng độ tuổi. Hàng năm, có trên 90% giáo viên tham gia phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, nhiều giáo viên đạt loại khá, giỏi cấp trường, cấp huyện. Hiện nhà trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, 34/36 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường... 

Thực hiện phương châm “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường tập trung chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện làm đồ dùng, đồ chơi và trang trí theo các góc chơi theo hướng “mở”, giúp các cháu được tiếp cận với các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị học tập đầy đủ. Theo đó, đồ dùng học tập được trang bị đủ các loại hình từ truyền thống đến hiện đại, giúp các em tiếp cận bài học nhanh hơn, tiết học cũng trở nên sôi nổi, sinh động và hấp dẫn hơn. 

Trong 24 năm liên tục (1992 - 2016), trường Mầm non Thượng Kiệm luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, được UBND huyện, tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen và vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 2 năm học liền (2016 - 2017; 2017 - 2018), Trường được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Cờ thi đua dẫn đầu cấp học.

Năm học 2017-2018, trong cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, trường Mầm non Thượng Kiệm đã đạt giải Nhất cấp huyện và đạt giải Ba cấp tỉnh.

 

Linh Lung


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất