Thành phố Hồ Chí Minh: Gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với học và làm theo Bác
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ chí Minh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức các hội nghị thông báo nhanh, hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ; tham mưu công tác tổng kết, sơ kết các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Trung ương và Thành ủy; thẩm định các chương trình hành động của Thành ủy trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, góp phần vào công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các hội nghị thông tin nhanh kết quả, tổ chức Hội nghị cán bộ Thành phố và chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đạt kết quả tích cực, đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Đồng thời, hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở xây dựng, bổ sung chương trình hành động, gắn sát với tình hình thực tiễn của cấp ủy; tổ chức thành công Tọa đàm chuyên đề: "Các giải pháp nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng”... Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên cập nhật, nắm vững những quan điểm, chủ trương và những nội dung mới trong các nghị quyết của Đảng; tạo được sự thống nhất về ý chí, hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết tại cơ sở. 

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 cho các đồng chí Thành ủy viên khóa X nhiệm kỳ 2015 – 2020 với sự tham gia của 112 đồng chí là Thành ủy viên, các đồng chí giám đốc các sở, ngành thành phố và bí thư quận ủy, huyện ủy không là Thành ủy viên đạt kết quả, yêu cầu đề ra. Nội dung, chương trình được đánh giá hiệu quả, bổ ích và thiết thực. Các đồng chí báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng truyền đạt lôi cuốn, thu hút người học; trong đó, có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thường trực Thành ủy trực tiếp tham gia báo cáo chuyên đề với nhiều thông tin, kiến thức mới, chuyên sâu được bổ sung kịp thời và tập trung giải đáp những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2018 dành cho các đồng chí Thành ủy viên khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020
 

Ban đã chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức nhiều buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm đúc kết thực tiễn mang lại nhiều hiệu quả tích cực; duy trì các hành trình về nguồn, thăm các di tích lịch sử nhân Ngày truyền thống ngành và các ngày lễ lớn để tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, như: tổ chức hội nghị tập huấn “Công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố”; tập huấn dành cho lực lượng tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 94 Thành phố và cơ sở; tập huấn công tác khoa giáo cơ sở; tập huấn các chuyên đề lý luận phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ làm công tác lý luận phê bình của các Hội chuyên ngành, các cơ quan báo chí, lãnh đạo Tuyên giáo cơ sở và một số văn nghệ sĩ tiêu biểu; tập huấn nghiệp vụ về công tác nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng; tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo về công tác lãnh đạo của cấp ủy các địa phương trong lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay; tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội cho lực lượng cộng tác viên cấp hành phố; phối hợp với Hội Nhà báo tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí chuyên sâu cho cán bộ, chuyên viên 24 quận-huyện và các cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy đạt kết quả tốt.

Công tác bồi dưỡng kiến thức mới, nâng cao chất lượng, kỹ năng giảng dạy tích cực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được triển khai theo kế hoạch, bằng nhiều giải pháp như: Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng “Nâng cao năng lực tổ chức dạy và học tích cực cho đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện năm 2018”, với sự tham gia của 59 học viên thuộc 23 đơn vị. Ban cũng đã tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực phía Nam và hỗ trợ Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công Hội thi chung khảo cấp toàn quốc. Trong đó, các thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh đạt 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích cấp khu vực; 3 thí sinh được công nhận kết quả giỏi; 1 thí sinh đạt giải Nhì cấp toàn quốc.

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy đã lãnh đạo xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Thành ủy. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã chủ động phối hợp với ban tuyên giáo cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị bám sát với yêu cầu, nội dung lãnh đạo của cấp ủy. 

Nhiều đơn vị đã tập trung đổi mới đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, tham mưu tổ chức hội thi dành cho giáo viên dạy giỏi môn giáo dục công dân, thi tìm hiểu lịch sử truyền thống địa phương, bổ sung phần lịch sử truyền thống địa phương vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, xây dựng mẫu giáo án điện tử cho các bài giảng; tổ chức các chương trình tập huấn đáp ứng được nhu cầu học tập đối với các đồng chí đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động cơ quan đơn vị sự nghiệp và học viên thuộc khu vực công nhân, lao động ngoài nhà nước. Đội ngũ giảng viên luôn nêu cao trách nhiệm, đầu tư, nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, gắn lý luận với thực tiễn, dành nhiều thời gian tương tác với học viên, tạo không khí học tập tích cực.

Cùng với đó, việc tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Thông tri số 18-TTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần khu vực phòng thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần giúp các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị nâng cao nhận thức, chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng, an ninh quốc phòng tại địa phương, đơn vị. 

Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Chỉ thị 05) gắn với thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban cũng đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân, tập trung các giải pháp thực hiện những nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, thiết thực tiếp tục được đầu tư thực hiện như: Quận 9 tổ chức Hội thi quay video clip giới thiệu “Gương sáng quanh tôi”; Quận Tân Bình tổ chức hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” - lần 2, chủ đề “Gương tốt quanh tôi”; Củ Chi với một loạt các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân; Tổng công ty Điện lực Thành phố ban hành Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện Thành phố mang tên Bác”;... 

Ban Tổ chức trao giải cho 3 tác giả có tác phẩm đạt giải A: Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo Bác, đợt I giai đoạn 2015 - 2020
 

Để đưa việc học và làm theo Bác trở thành nền nếp, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm về việc thực hiện các loại phim tài liệu, phóng sự, chuyên mục, tạp chí, tin bài, các ấn phẩm, sách… về các gương điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên truyền định kỳ hàng tuần theo kế hoạch. Ban đã biên soạn và phát hành tập sách, ảnh “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” - tập 2, giới thiệu 92 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hầu khắp các lĩnh vực trên địa bàn thành phố, trở thành tài liệu sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt dưới cờ cho nhiều tổ chức cơ sở đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2018 (73 gương cá nhân, 19 tập thể). Trong đó, mỗi tập thể, cá nhân là một gương sáng về việc nhận thức, thẩm thấu, vận dụng sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, vận dụng khéo léo và tinh tế trong cuộc sống hàng ngày, trong đối nhân xử thế, trong giao tiếp ứng xử, trong giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương, cơ quan, đơn vị…

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tiến hành tuyển chọn các gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham gia triển lãm tại Hà Nội; giới thiệu tập thể điển hình dự Chương trình giao lưu các gương điển hình tiêu biểu khu vực miền Nam năm 2018; tổ chức biểu dương, nhân rộng, lan tỏa các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 - 2018… Qua đó đã biểu dương 397 gương (155 tập thể và 242 cá nhân) cấp Thành phố: 155 gương được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, 242 gương nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy; 4.059 gương (1.401 tập thể, 2.658 cá nhân) cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở.

Nhìn lại năm 2018, có thể nói, ngành Tuyên giáo Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo. Đặc biệt, tập trung tham mưu giúp cấp ủy triển khai học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự nhất trí nội bộ và đồng thuận xã hội, ngăn ngừa, phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục, tính hiệu quả trong công tư tưởng, củng cố niềm tin trong Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng Đảng bộ Thành phố và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy chưa chú trọng đến chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết; công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao... Chưa coi trọng đến việc liên hệ lý luận, thực tiễn; việc giải đáp thắc mắc còn hạn chế, hình thức tổ chức thảo luận và đối thoại còn ít, còn nặng về độc thoại, thông tin một chiều mà chưa dành thời gian thỏa đáng để giải đáp những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trong khi đó, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hiện nay còn nặng về lý luận, chưa bám sát các tình huống và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hội nhập và phát triển nên còn hạn chế trong việc vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tại các đơn vị, địa phương.

Việc học và làm theo Bác ở không ít cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chưa sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tình trạng thiếu tự giác, tổ chức thực hiện hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi vẫn còn tồn tại. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo...

Trong thời gian tới, cần nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy các cấp trên địa bàn Thành phố về thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói riêng, công tác tư tưởng nói chung; nhất là vai trò của bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác tuyên giáo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là triển khai chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”. Theo đó, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Thành phố phải tự rèn luyện, xây dựng nhân cách “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm, đề cao tinh thần bảo vệ Đảng, phục vụ nhân dân để phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... 

Thân Thị Thư

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí MinhCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất