• Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  Nhân rộng mô hình “Người thợ mỏ - Người Chiến sĩ”

  (TG) - Nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, ý nghĩa gắn với phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ, từ  năm 2019, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động triển khai mô hình xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

 • Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Quảng Nam: Những dấu ấn nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên toàn tỉnh đảm bảo tính chủ động, đồng bộ, toàn tiện, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả; đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. 

 • Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

  Cần Thơ: Lan tỏa học tập và làm theo Bác

  (TG) - 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW) bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Cần Thơ xứng tầm đô thị trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong thời kỳ mới

  (TG) - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dựa vào dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân, là nhiệm vụ then chốt có vị trí rất quang trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng.

 • Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

  Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới

  (TG) - Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện để tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới như Bác hằng mong muốn. Cuộc đời 79 mùa xuân của Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của tư tưởng đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Do vậy, cần quán triệt tư tưởng của Người vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

 • Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

  Thực hiện các nguyên tắc cơ bản của bầu cử theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức, để gánh vác công việc nước nhà.Trong cuộc tuyển cử, hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân đều có quyền đi bầu cử".

 • Quảng Ninh làm theo lời Bác

  Quảng Ninh làm theo lời Bác

  (TG) - Với Quảng Ninh, dường như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân các dân tộc và Thợ mỏ Quảng Ninh một tình cảm đặc biệt. Sinh thời, từ năm 1946 đến năm 1965, Người đã 9 lần về thăm, làm việc tại Quảng Ninh; những lần không thể về thăm, động viên, căn dặn cán bộ, công nhân ngành than, nhân dân, học sinh, bộ đội… Bác Hồ còn nhiều lần gửi thư, điện khen ngợi, hỏi thăm Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.  

 • Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng

  Bắc Giang học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ tỉnh 5 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc triển khai chuyên đề hằng năm và ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ, chủ động, sáng tạo; nội dung học tập và làm theo Bác thiết thực, cụ thể hơn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.

 • Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

  Đắk Lắk: Triển khai hiệu quả những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác

  (TG) - Tỉnh ủy Đắk Lắk đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định các nội dung đột phá.

 • Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

  Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước

  (TG) - Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam di sản về tư tưởng, đạo đức, phong cách mà có cả một hệ thống phương pháp luận cách mạng đặc sắc. Hệ thống phương pháp luận Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với công cuộc đổi mới và phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.  

 • Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (TG) - Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là động lực cho sự phát triển trong giai đoạn phát triển mới. 

 • Huyện đảo Cô Tô làm theo lời Bác

  Huyện đảo Cô Tô làm theo lời Bác

  (TG) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến công nhân Vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Huyện đảo Cô Tô là địa phương duy nhất trong cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng lúc Người còn sống. Ngày 9/5/1961 đã trở thành niềm tự hào của người dân Cô Tô khi được đón Người ra thăm. Mỗi khi ngắm nhìn tượng đài Bác Hồ, người dân Cô Tô luôn ghi nhớ lời Bác căn dặn năm xưa “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”.

 • An Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn cơ sở

  An Giang: Thực hiện Chỉ thị 05 thiết thực, sáng tạo, gắn liền với thực tiễn cơ sở

  (TG) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các tổ chức đảng, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh An Giang đã đồng bộ tích cực triển khai tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng với chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung sát hợp tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

 • Người đội trưởng gương mẫu

  Người đội trưởng gương mẫu

  (TG) - Vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, Thiếu tá Hoàng Bảo Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh luôn thấm nhuần 6 Điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, xem đây làm kim chỉ nam tự học tập, tu dưỡng rèn luyện và nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, Nhân dân quý mến.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin đối ngoại: Một số bài học cho giai đoạn phát triển mới

  Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin đối ngoại: Một số bài học cho giai đoạn phát triển mới

  (TG) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp tham gia hoạt động tuyên truyền đối ngoại cũng như công tác ngoại giao. Người đã để lại những bài học lớn và sâu sắc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn vô cùng quan trọng đối với công tác thông tin đối ngoại.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất