Điện lực Đồng Nai hoàn thành tốt mục tiêu phục vụ bầu cử

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các địa điểm tổ chức bầu cử và phục vụ cho các hoạt động chính trị, xã hội, yêu cầu về an ninh, sinh hoạt của nhân dân trong thời gian trước, trong và sau bầu cử, ngay từ đầu tháng 5/2021, các đơn vị Điện lực đã làm việc với địa phương để xác nhận, lập danh sách địa điểm tổ chức bầu cử và thực hiện công tác kiểm tra, lập kế hoạch bào trì, củng cố lưới điện, TBA liên quan đến các địa điểm tổ chức bầu cử để kịp thời phát hiện, xử lý ngăn ngừa nguy cơ sự cố có thể xảy ra.  

Theo đó, Công ty và các Điện lực đã lập phương án vận hành và tổ chức chỉ huy vận hành hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong thời gian diển ra tổ chức bầu cử  (từ 00 giờ 00 ngày 22/5/2021 đến 24 giờ 00 ngày 24/5/2021); Lập danh sách trực lãnh đạo Công ty, các Điện lực và các bộ phận chuyên môn liên quan; danh sách trực của các đơn vị cho từng địa điểm bầu cử trên toàn tỉnh.

Từ 00h00 ngày 22/5/2021 đến 24h00 ngày 24/5/202, không thực hiện các công tác trên lưới điện (kể cả công tác Hotline) làm mất điện các địa điểm bầu cử và các địa điểm phục vụ bầu cử, trừ trường hợp xử lý sự cố.

Các Điện lực đã tổ chức làm việc với các uỷ ban bầu cử và các địa phương. Trong đó, trao đổi số điện thoại liên lạc khi cần trong thời gian trên, đồng thời làm rõ việc sẵn sàng kế hoạch dự phòng để đấu nối cấp điện cho các điểm phục vụ bầu cử quan trọng trong trường hợp mất điện kéo dài (nơi chỉ đạo các điểm bầu cử, nơi kiểm phiếu, tổng hợp kết quả…).

Các đơn vị Điện lực trong toàn tỉnh đã tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện 24/24 giờ trong các ngày trước, trong và sau bầu cử (từ 00 giờ 00 ngày 22/5/2021 đến 24 giờ 00 ngày 24/5/2021). Sẵn sàng đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh.  

 

XUÂN AN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất