Hội thảo khoa học “Giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân”
Quang cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung: Khái quát cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về: Vị trí, vai trò, bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Công an nhân dân, về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, về tư cách người công an cách mạng và về nguyên tắc, biện pháp, nghệ thuật công tác công an. Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia thảo luận về giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân; bối cảnh tình hình tác động đến việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác công an; bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân trong tình hình hiện nay…

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành đã cảm ơn các ý kiến tâm huyết của các đại biểu trực tiếp tham gia thảo luận và các tác giả đã gửi bài tham luận, nghiên cứu, báo cáo khoa học về ban tổ chức. Đồng chí khái quát, tóm tắt lại các ý kiến thảo luận và nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là một hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc nhất về những vấn đề cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, bao gồm bản chất giai cấp và tính nhân dân của Công an nhân dân; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng; vấn đề xây dựng lực lượng Công an nhân dân; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với Công an nhân dân; vai trò của quần chúng nhân dân đối với công tác công an và mối quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với nhân dân, Quân đội nhân dân và các chủ thể khác trong hệ thống chính trị… Tư tưởng này đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam kiểm nghiệm, khẳng định tính chân lý, khoa học, cách mạng và trở thành nền tảng lý luận, kim chỉ nam định hướng, chỉ đạo mọi hoạt động của Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Mặc dù thực tiễn luôn vận động, thay đổi, song, những giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công an nhân dân là bất biến, trường tồn. Nhận thức đầy đủ, đúng đắn về giá trị nền tảng tư tưởng này sẽ góp phần giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Hội thảo là hoạt động thiết thực của Bộ Công an hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Tại hội thảo, ban tổ chức đã giới thiệu cuốn Kỷ yếu hội thảo tập hợp 65 bài báo cáo khoa học có chất lượng, giàu tâm huyết và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh lực lượng vũ trang cùng các nhà khoa học, nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn trong cả nước./.

Văn Chiến/QĐND.VN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất