Khích lệ các bộ, ngành, địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ

Thư của Thủ tướng Chính phủ có đoạn viết: Chúng ta đã đi qua gần nửa chặng đường của năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến rất nhanh, phức tạp; cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khi nhiều quốc gia, đối tác lớn thay đổi, điều chỉnh chính sách đã và đang tác động, ảnh hưởng lớn trên nhiều mặt đến đất nước ta. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, đổi mới tư duy hành động, cách làm, huy động sự vào cuộc và tinh thần đoàn kết, sức mạnh, ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tập trung khắc phục hạn chế, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước ta vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chủ động có chính sách, giải pháp phù hợp, hữu hiệu thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là những mặt hàng chủ lực.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công; khơi thông các nguồn vốn ngoài nhà nước, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ, ưu tiên củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; quản lý thu ngân sách nhà nước, gắn với siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước,...

Ngoài ra, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, dập dịch tả lợn châu Phi; có biện pháp đồng bộ bảo đảm tái đàn, phát triển mạnh mẽ chăn nuôi gia súc, gia cầm,...

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất