Phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Cổng TTĐT TP. Điện Biên Phủ

Chiến thắng Ðiện Biên Phủ làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 1954, thừa nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Ðông Dương.

Nhân dân ta luôn khắc ghi công ơn to lớn của Ðảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại cùng biết bao người con ưu tú của dân tộc đã hi sinh anh dũng để làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào ngày 7/5/1954.

Thắng lợi đó là kết tinh của nhiều nhân tố, trước hết là thắng lợi của chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Ðảng. Ðó còn là thắng lợi của việc phát huy cao độ truyền thống đại đoàn kết, ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Từ sau ngày giải phóng, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên đã ra sức xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, vững bước phát triển cùng với các địa phương trên cả nước trong sự nghiệp đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo.

Nhân dân các dân tộc Điện Biên không ngừng nỗ lực chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức; quyết tâm thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu và đã đạt được những thành tựu to lớn, đáng tự hào.

Ðến nay các chỉ tiêu cơ bản về phát triển  kinh tế - xã hội của Điện Biên so với các tỉnh trong vùng đều đạt ở mức khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tỉnh đặc biệt chú trọng tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, với trọng tâm là rà soát, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng chuỗi cung ứng giá trị… bước đầu đạt kết quả quan trọng.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đại bộ phận người dân nông thôn, góp phần quan trọng cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vất chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Lĩnh vực văn hóa được quan tâm phát triển, trong đó chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Công tác an sinh xã hội được chăm lo thực hiện kịp thời, thiết thực, hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,67% vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Ðảng, chính quyền được đẩy mạnh nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trọng tâm là việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao; 18/18 nhóm chỉ tiêu chủ yếu của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra cơ bản đạt và vượt.

Tiếp nối những thành công đó, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ðiện Biên tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mình và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để tạo ra bứt phá mới, phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn nhịp độ phát triển chung của cả nước, cải thiện rõ rệt và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống nhân dân; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Điện Biên cũng đang tập trung chuẩn bị văn kiện, nhân sự và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu; tạo ra đợt sinh hoạt chính trị, phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cả hệ thống chính trị với quyết tâm đưa Ðiện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong vùng trung du, miền núi phía bắc và là một trong những trung tâm du lịch của vùng.

Phát huy truyền thống Ðiện Biên Phủ anh hùng và thực hiện lời căn dặn của Ðại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp lên thăm Ðiện Biên cách đây 16 năm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ (năm 2014): “Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cựu chiến binh, bà con các dân tộc tỉnh Ðiện Biên phải đem tinh thần của Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ vào công cuộc xây dựng tỉnh Ðiện Biên giàu mạnh; phải làm thế nào để mỗi làng, bản, công trường, nhà máy, đơn vị đều có tinh thần chiến thắng Ðiện Biên Phủ…”, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên vững vàng bước tiếp trên con đường xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình màu vàng của mùa lúa chín trên cánh đồng Mường Thanh, màu xanh của đồi chè, nương ngô trải dài bên những cung đường từ Pha Đin, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Phăng… và đâu đâu cũng thấy màu ấm no hiện lên trên mỗi khuôn mặt, nụ cười của những con người đang góp sức dựng xây quê hương./.

Theo chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất