Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Ngay từ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015, tỉnh Đắk Nông đã đưa vào Nghị quyết và tập trung thực hiện định hướng “Hai tập trung, Ba đột phá”. Tỉnh tập trung phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm yêu cầu nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng hạ tầng thiết yếu và đô thị hạt nhân, thu hút đầu tư, đặc biệt là giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Tỉnh xác định 3 định hướng chiến lược đột phá trong phát triển công nghiệp khai khoáng; đột phá trong ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đột phá trong phát triển dịch vụ, du lịch.

Trong những năm qua, tỉnh Đắk Nông đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế  - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, quy mô nền kinh tế tăng nhanh: năm 2018 gấp 4,3 lần so với năm 2004 (năm thành lập tỉnh). Bình quân thu nhập đầu người tăng liên tục qua các năm, từ 4,5 triệu đồng/người năm 2004 lên 40,7 triệu đồng/người năm 2018. 

Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Từ một tỉnh thuần nông và lạc hậu với tỷ trọng nông nghiệp chiến gần 73% năm 2004, đến năm 2018, khu vực nông nghiệp chỉ còn 42,7%. Ngành công nghiệp của tỉnh bước đầu phát triển đúng hướng, hình thành tổ hợp khai thác, chế biến gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo động lực cho phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Phương thức sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực, từ canh tác lạc hậu dần chuyến sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường và theo hướng ứng dụng công nghệ cao. 

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Lê Diễn thông tin, hiện tại nền kinh tế của Đắk Nông đang phát triển đúng định hướng cơ chế thị trường góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên. Tuy nhiên, những cơ chế, chính sách hiện tại chưa đủ mạnh để phát triển nền kinh tế Đắk Nông nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Theo ông Diễn, hiện tại tỉnh Đắk Nông chủ yếu chỉ sản xuất các nguyên liệu thô, chưa có ngành công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Riêng đối với sản phẩm Alumin của Đắk Nông, ông Diễn cho rằng, cần có nghiên cứu để phát triển Alumin trở thành sản phẩm chiến lực mới nhằm phát triển nền kinh tế trong khu vực. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương tỉnh Đắk Nông đã vận dụng hợp lý và có sự sáng tạo về những định hướng lớn trong Cương lĩnh chính trị, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những thành quả rõ rệt. Đắk Nông đã đẩy mạnh thực hiện “Hai tập trung, Ba đột phá”, xem đây là giải pháp then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Từ một tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đến nay diện mạo Đắk Nông đã thay đổi cơ bản.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, gợi mở những cánh tiếp cận mới, những chủ trương, giải pháp mới để Đắk Nông tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng ghi nhận những kiến nghị của Đắk Nông và cho biết sẽ báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

Ngọc Minh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất