Thứ Sáu, 19/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 11/7/2024 14:4'(GMT+7)

Tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng tài liệu sinh hoạt chi bộ (1989-2024)

Đồng chí Phan Xuân, Thủy Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân, Thủy Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Quân ủy Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng); lãnh đạo ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành trong cả nước. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên có đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng đông đảo các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, bày tỏ sự vui mừng khi Phú Yên được đón tiếp hơn 400 đại biểu trên cả nước về dự hội nghị; trân trọng mời các đại biểu tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh để hiểu hơn những nét đặc trưng về văn hóa, di tích, lịch sử, thiên nhiên và con người vùng đất “Phú” trời “Yên”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sự cần thiết và hiệu quả của Bản tin sinh hoạt chi bộ

Nhấn mạnh về vai trò, tầm quan trọng của Bản tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy biên soạn, phát hành trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong 35 năm qua, đồng chí Tạ Anh Tuấn cho biết: Trong giai đoạn bùng nổ thông tin như hiện nay, cùng với diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, việc phát hành và sử dụng bản tin trong định hướng sinh hoạt chi bộ, nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của người dân, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ càng có ý nghĩa quan trọng và thiết thực hơn bao giờ hết.

Hội nghị tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Phú Yên có ý nghĩa hết sức quan trọng để tổng kết, đánh giá và tìm ra các giải pháp để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả công tác định hướng, tuyên truyền qua Bản tin sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới. Là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị, Phú Yên coi đây là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm; qua đó chỉ đạo thực hiện công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng ngày càng tốt hơn.

Báo cáo tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989-2024) của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Bản tin “Thông báo nội bộ” (nay là Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ) đã được Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) ban hành từ tháng 7/1989. Từ khi ra đời đến nay, bản tin luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích là một tài liệu nội bộ Đảng cung cấp đến chi bộ, cán bộ, đảng viên những thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Trải qua 35 năm, bản tin ngày càng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện.

Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ đã khẳng định vai trò và sự cần thiết trong công tác xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của chi bộ, nhất là vai trò trong sự thống nhất nhận thức và hành động trước các nhiệm vụ chính trị quan trọng không chỉ cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên;... qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu điều hành hội nghị.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu điều hành hội nghị.

Đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ

Tại hội nghị các đại biểu lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước đã có nhiều tham luận, ý kiến làm rõ những kết quả đạt được trong công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ, cũng như phân tích những vấn đề hạn chế, giải pháp đổi mới nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả của bản tin sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu dự hội nghị cho rằng một số nguyên nhân đạt được những kết quả và ưu điểm, đó là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo từ Trung ương, địa phương, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng thông qua việc chỉ đạo, ban hành các quy định về nâng cao chất lượng bản tin, định hướng nội dung, cung cấp các điều kiện phục vụ biên tập, phát hành bản tin. Cơ chế cung cấp thông tin trong Đảng và trong xã hội ngày càng được hoàn thiện, mở rộng, tạo điều kiện cho việc tiếp cận thông tin, các vấn đề, sự kiện quan trọng được nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho công tác xử lý, biên tập tin, bài…

Các đại biểu tham quan trưng bày sách và bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách và bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại: Một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của bản tin. Trong sinh hoạt, một số chi bộ, đảng bộ chưa chú trọng khai thác, sử dụng thông tin một cách có hiệu quả. Cơ cấu, nội dung thông tin trong các bản tin ở các địa phương không thống nhất. Tính định hướng chính trị trong một số tin, bài còn hạn chế; chưa có nhiều bài viết có tầm chiến lược phản ánh hoạt động của các lĩnh vực quan trọng. Hình thức, tên gọi của các bản tin chưa có sự thống nhất; có sự khác biệt lớn về kích thước, dung lượng trang; hình thức bản tin chưa hấp dẫn. Chế độ chi trả nhuận bút, biên tập, phát hành chưa thống nhất, chưa tạo động lực thúc đẩy đội ngũ biên tập viên…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy bày tỏ sự vui mừng khi qua kết quả khảo sát, điều tra, thăm dò dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương và ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị cho thấy: Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ đã và đang ngày càng đi vào đời sống chính trị, trở thành một kênh thông tin quan trọng, đáp ứng được nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên, thực hiện rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ.

Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ.

“Trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện nay, các cấp ủy đảng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng bản tin; bám sát tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc thông tin trong Đảng để tổ chức hoạt động của bản tin từ Trung ương đến các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương”, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

* Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 28 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất