Công tác thi đua khen thưởng của ngành Tư pháp chuyển biến tích cực
Trung tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt đoàn kiểm tra, đánh giá cao kết quả công tác TĐKT của ngành Tư pháp. Công tác TĐKT của Bộ và ngành Tư pháp trong năm 2011 đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Các phong trào thi đua ngày càng phát huy tác dụng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, kịp thời động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc nhận thức của lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị và CBCCVC và người lao động về vị trí, vai trò của công tác TĐKT đã từng bước được nâng cao. Phong trào thi đua trong năm có nhiều tiến bộ, được tổ chức thường xuyên, liên tục hơn, các chỉ tiêu thi đua ngày càng bám sát vào các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Ngành. Công tác khen thưởng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, việc xây dựng điển hình và nhân điển hình tiên tiến đã có tiến bộ.

Đoàn kiểm tra cũng chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác TĐKT mà Hội đồng TĐKT ngành Tư pháp đã thẳng thắn nhìn nhận, như: phong trào thi đua chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa đồng đều, nội dung còn chậm được đổi mới, chỉ tiêu đánh giá chưa cụ thể, công tác kiểm tra, hướng dẫn… làm giảm tác dụng khuyến khích động viên, hoạt động của một số cụm thi đua còn mang tính hình thức, công tác khen thưởng chưa thực sự chủ động,… Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kiến nghị của Bộ trưởng, cũng như các thành viên Hội đồng TĐKT Ngành Tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và tính thực chất của công tác này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định, Bộ và ngành Tư pháp sẽ lĩnh hội, tiếp thu và quán triệt những gợi ý để giải quyết các vướng mắc trong công tác TĐKT của ngành Tư pháp mà đoàn kiểm tra đưa ra. Đồng thời, sẽ kế thừa truyền thống, phát huy kết quả đã đạt được thời gian qua, khắc phục tồn tại để đổi mới, tạo chuyển biến cho công tác TĐKT ngành Tư pháp ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành cũng như đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước./.

(Theo: QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất