Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào cuối tháng 11-2010

Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Ðảng, Nhà nước năm năm qua; tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu  của  các phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TÐ-KT, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh giai đoạn 2011-2015. Ðây là dịp tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát động phong trào học tập các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực gắn với Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'. Chủ đề của Ðại hội là: Ðoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giai đoạn 2011-2015.

Tham dự Ðại hội  có  hơn 1.500 đại biểu là những người ưu tú, tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể T.Ư và các địa phương, các cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, được phong tặng, suy tôn từ sau Ðại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII. Các đại biểu đại diện cho các vùng miền, ngành nghề và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Ðảng, chính quyền, mặt trận  và các đoàn thể, đại diện các thành phần kinh tế - xã hội, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài có công với Việt Nam...

Hội nghị đã rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị Ðại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII và thông qua chương trình, nội dung của Ðại hội...

(Theo: Nhân dân)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất