Phụ nữ TP.Hòa Bình đóng góp hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước
Mô hình tiết kiệm "con lợn đất" giúp chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh minh họa).

Xác định rõ tầm quan trọng của phong trào, các cấp Hội đã tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên cơ sở cụ thể hóa gắn với thực hiện chuẩn mực người phụ nữ mới thời kỳ CNH-NĐH đất nước, gắn thực hiện phong trào với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Lựa chọn các mục tiêu mũi nhọn, đề ra giải pháp phù hợp từng khu vực, đơn vị, tập trung nhân diện các mô hình hiệu quả. Chủ động tham mưu với cấp ủy, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động đông đảo phụ nữ, cộng đồng tích cực tham gia thực hiện. Hàng năm đã có 90% phụ nữ đạt chuẩn mực “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 76% gia đình phụ nữ đạt 4 chuẩn mực gia đình: “No ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc”. Hàng trăm mô hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhiều mô hình điển hình như: “Hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm”, mô hình tiết kiệm điện, “Con lợn đất” được triển khai và nhân diện hiệu quả.

Hưởng ứng các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phối hợp triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo nữ CNVC-LĐ tham gia, là lực lượng nòng cốt trong phong trào phụ nữ thành phố. Thông qua phong trào, số lượng, chất lượng lao động nữ ngày càng được nâng lên, chị em được bồi dưỡng, rèn luyện và trưởng thành về nhiều mặt. Đã có 3.055 lượt nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ở 3 cấp. Nhiều chị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua các cấp, và giải Bông hồng vàng dành cho nữ doanh nhân Việt Nam.

Gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình luôn được xác định là nhiệm vụ mũi nhọn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo, tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, vươn lên làm giàu bền vững. Với những biện pháp linh hoạt, phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội, đã có 2.489 lượt phụ nữ được tiếp cận các nguồn vốn trên 32 tỷ đồng để SX-KD; vận động, giúp đỡ 453 lượt phụ nữ nghèo lúc khó khăn, hoạn nạn trên 480 triệu đồng; quyên góp, ủng hộ 230 triệu đồng xây dựng mới 14 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo.

Các cấp hội còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tặng 25 sổ tình nghĩa và 189 triệu đồng đóng góp vào Quỹ đền ơn - đáp nghĩa của địa phương.

Có thể nói, các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo phụ nữ hưởng ứng tích cực và thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động, phát huy được tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo trong công việc, ý thức trách nhiệm của người phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng và xã hội. Ghi nhận những công lao đóng góp tích cực của phụ nữ, nhiệm kỳ qua đã có 76 tập thể và 338 cá nhân điển hình được các cấp chính quyền tặng bằng khen, giấy khen về thực hiện xuất sắc phong trào thi đua yêu nước. Năm 2009, Hội vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Phát huy những thành quả đạt được, trong những năm tới, Hội PN thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

Một là, chủ động, tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng thực hiện tốt Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Luật Bình đẳng giới. Đề xuất với các cơ quan chức năng ban hành các chính sách đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho chị em, nhất là nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ nông dân học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Hai là, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của hội, địa phương. Tiếp tục gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Ba là, đổi mới nội dung, phương pháp vận động, thu hút hội viên, đặc biệt là nữ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tham gia tổ chức Hội. Lồng ghép nội dung phong trào vào nhiệm vụ công tác của Hội và chương trình công tác trọng tâm của thành phố.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, chuẩn mực người phụ nữ Việt thời kỳ đổi mới của đất nước. Chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu những chị em có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực tham gia vào bộ máy lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp./.

Bùi Thị Thái
Chủ tịch Hội LHPN TP.Hoà Bình

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất