Quê hương cách mạng Tân Trào hôm nay
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng về thăm khu di tích Tân Trào, ngày 16/8/2009. Ảnh CTV

Về với Tân Trào dịp này, chúng ta thật sự xúc động khi thăm lại những di tích lịch sử Lán Nà Lừa, Đình Hồng Thái, Đình Tân Trào, Cây Đa Tân Trào…, nơi ghi đậm dấu tích vị cha gia dân tộc- Bác Hồ kính yêu đã từng nhiều năm sống, làm việc và lãnh đạo cách mạng. Nơi đây cũng là khởi nguồn những quyết sách quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng ta- quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á- nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chúng tôi có mặt tại Tân Trào đúng vào dịp tỉnh tổ chức mít tinh kỷ niệm 64 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng vạn đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng đã có mặt từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề và tất cả đều tay trong tay phất cao cờ đỏ sao vàng. Quảng trường Tân Trào rực rỡ một màu đỏ, màu cờ Tổ quốc, một không khí thật khác lạ và cảm động. Tâm sự với chúng tôi, một số đồng bào cho biết: điều khác lạ và niềm vui được nhân lên trong lễ mittinh năm nay là cán bộ, nhân dân đồng bào các dân tộc báo công và hứa với Bác Hồ kính yêu sẽ xây dựng Tuyên Quang và Tân Trào xứng đáng với quê hương cách mạng- Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, góp phần cùng cả nước xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn, giàu đẹp hơn như long Bác từng mong mỏi trong Di chúc thiêng liêng của Người.

Về với Tuyên Quang, về với Tân Trào năm nay chúng ta thật sự vui mùng trước những đổi thay to lớn của quê hương cách mạng. Còn đường tới quần thể di tích lịch sử Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến đã được trải rộng, bê tông hóa, sạch đẹp hơn. Nhà mái ngói, nhà mái bằng của đồng bào các thôn bản đã khang trang, đẹp hơn trước rất nhiều. Các quần thể di tích Lán Nà Lừa, Đình Hồng Thái, Đình Tân Trào, Cây Đa Tân Trào…đã được tu bổ đàng hoàng hơn, chỉnh chu hơn để đón đồng bào mọi miền Tổ quốc về thăm và ôn lại truyền thống cách mạng quật cường của Bác Hồ và Đảng ta…

Báo công với Bác trong giây phút trang trọng của lễ kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người, Bí thư huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Văn Sơn phấn khởi cho biết: Vùng đất Tân Trào, Sơn Dương lịch sử, từng là trung tâm Thủ đô "Khu giải phóng", trung tâm "Thủ đô kháng chiến", nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam, gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Mỗi tấc đất, mỗi con người Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang hôm nay và mai sau vẫn còn mãi lưu giữ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, nhưng cũng hết mực thân thương, gần gũi. Hình ảnh, tư tưởng và tấm gương suốt đời hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là động lực để đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương, cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cả nước không ngừng quyết tâm thực hiện Di chúc của Người.

Thực hiện lời dạy của Bác, Sơn Dương đã có nhiều công lao to lớn góp phần vào thắng lợi của cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, huyện Sơn Dương có hàng ngàn người con đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc, 76 gia đình được tặng Bằng có công với cách mạng, 4.715 tập thể và cá nhân được tặng huân chương kháng chiến, 09 mẹ Việt Nam anh hùng, 02 cá nhân được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang; huyện Sơn Dương và 02 xã (Minh Thanh, Tân Trào) được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới Sơn Dương đã dành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội, ổn định và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Cùng với đời sống kinh tế không ngừng được cải thiện, đời sống văn hoá, tinh thần của đồng bào các dân tộc cũng ngày càng được nâng lên. Đến nay Sơn Dương đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá thôn bản trắng về giáo dục mầm non. Hoạt động văn hoá, thông tin phát triển đa dạng, 100% xã, thị trấn có đội văn nghệ, 100% tỷ lệ dân số được phủ sóng phát thanh, phủ sóng truyền hình hầu hết các hộ gia đình có máy thu thanh, máy thu hình. Phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; tất cả các xã có trạm y tế, thôn bản có cán bộ y tế. Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng được quan tâm chu đáo; đời sống của các hộ chính sách được đảm bảo, không có hộ gia đình chính sách nghèo. Chương trình xoá đói, giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục được cải thiện.

Thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Sơn Dương luôn chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Từ nhận thức ấy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được thực hiện từ năm 2007 đến nay, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất, tổ chức đảng không ngừng được củng cố và phát triển; 100% thôn bản có chi bộ Đảng, hàng năm có trên 60% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Sơn Dương luôn quan tâm xây dựng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; đặc biệt là thực hiện lời dạy của Bác về bồi dưỡng, chăm lo thế hệ cách mạng cho đời sau, đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, mục tiêu và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, đối với thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác Hồ vĩ đại, Bí thư huyện ủy Sơn Dương Nguyễn Văn Sơn nói: đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương xin hứa trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, phát huy kết quả đạt được trong 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh, quyết tâm xây dựng Sơn Dương thành huyện giàu đẹp.

Chúng ta tin tưởng rằng lời hứa của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Sơn Dương sẽ trở thành hiện thực. Huyện Sơn Dương nói chung và xã Tân Trào nói riêng sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng huyện Sơn Dương và xã Tân Trào ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh và nhân dân cả nước vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa - con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

 Đức Anh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất