Tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam trong tình hình mới

Ngày 28/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam trong tình hình mới”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nhấn mạnh: Trong những năm qua, các tỉnh, thành phía Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong việc kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đó thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động như quân đội tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế và giúp dân xoá đói, giảm nghèo ở các xã địa bàn đặc biệt khó khăn; phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc trong “xây dựng thế trận lòng dân”; gắn kết chặt chẽ phát triển biên giới, biển đảo với công tác quốc phòng, an ninh...

 Tuy nhiên, theo Phó giáo sư, tiến sỹ Vũ Văn Phúc, bên cạnh các kết quả đạt được còn một số hạn chế như công tác giáo dục, tuyên truyền về hai nhiệm vụ chiến lược có thời điểm chưa sâu, chưa toàn diện; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược chưa đầy đủ, còn coi trọng phát triển kinh tế - xã hội, chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh...

Để tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố phía Nam trong tình hình mới, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, nhấn mạnh: Phải đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục để nâng cao nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, nhất là các đồng chí lãnh đạo ở các địa phương, đơn vị, về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; đồng thời, cần làm tốt việc xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức kết hợp giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh theo hướng chủ động gắn kết xây dựng với tự bảo vệ. Chú trọng kết hợp theo quy hoạch, kế hoạch của từng đơn vị, địa phương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương; kết hợp theo khu vực, vùng lãnh thổ, ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng dự án đầu tư, quy hoạch phát triển vùng, các ngành kinh tế, các địa bàn chiến lược, các ngành kinh tế trọng yếu.

 Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của các tỉnh thành phía Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Trong những năm tới thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, đồng thời tăng cường bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp để nâng cao nhận thức về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh. Nội dung bồi dưỡng cần cập nhật, bổ sung những phát triển mới về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh.

 Trong khi đó, với vai trò đầu tàu về mọi mặt trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ông Trần Việt Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, cho rằng: Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình tái cơ cấu kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó tái cơ cấu kinh tế thành phố Cần Thơ phải tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh toàn vùng, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế - xã hội với lợi ích quốc phòng, an ninh trong quá trình mở rộng kinh tế đối ngoại ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 Hội thảo cũng tập trung thảo luận các nội dung như quân đội đẩy mạnh xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ biên giới quốc gia; phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia; phát triển kinh tế, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới; quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng; mở rộng hội nhập quốc tế và tăng cường đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới…/.

Theo TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất